Pachtnormen 2012

Op 1 juli van dit jaar is een nieuw pachtnormenbesluit uitgevaardigd door staatssecretaris Bleker. De pachtnormen bepalen voor veel contracten de te betalen pachtprijs.
Voor reguliere pacht en geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar zijn de normen leidinggevend voor de hoogte van de pachtprijs. In het besluit wordt ook ingegaan op de pachtprijzen van tuinland en gebouwen.  Voor gebouwen geldt sinds dit jaar een andere berekeningssystematiek. Geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar heeft geen prijstoetsing en de pachtprijs kan in overleg tussen pachter en verpachter worden bepaald.
Voor elke pachtregio is een veranderpercentage en een nieuwe regionorm vastgesteld. Met dit veranderpercentage zal de pachtprijs aangepast worden. (Huidige pachtprijs + veranderpercentage) Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe pachtprijs niet hoger mag worden dan de regionorm met als bovengrens 2% van de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik. Voor pachtovereenkomsten die ingegaan zijn voor 1 september 2007 geldt aanvullend dat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan maximaal 110% van de regionorm en een ondergrens van 90% van deze norm. Op de website van Dienst Regelingen(www.hetlnvloket.nl) vindt u een  overzicht van gebiedsindelingen, de veranderpercentages en regionormen

Wanneer u twijfelt of de pachtprijs op een juiste manier tot stand is gekomen, kunt u contact opnemen met het LTO Noord Informatiecentrum.