Portefeuillecommissies LTO Nederland en afgevaardigden LTO Noord

  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

In februari zijn de nieuwe portefeuillehouders van LTO Nederland benoemd. Om hun beter in hun taak te ondersteunen zijn er portefeuillecommissies opgericht. In deze commissies zullen vertegenwoordigers van de sectoren en de regionale LTO’s deelnemen.

De portefeuillecommissies zijn opgericht om de portefeuillehouders van goede informatie te voorzien. Door de brede vertegenwoordiging in deze commissies wordt er nog beter samengewerkt tussen de sectoren en regio’s. Hiermee kunnen wij beter opkomen voor de belangen van boeren en tuinders. Ook wordt de regionale vertegenwoordiging hiermee sterker en kunnen wij zo beter opkomen voor de belangen van onze leden.

De portefeuillecommissies komen vijf keer per jaar samen en kunnen besluiten nemen bij algemene overeenstemming. Rond elke commissie komt er ook een team van specialisten. De vertegenwoordigers van LTO Noord in de portefeuillecommissies van LTO Nederland zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede online informatieverstrekking aan betrokken bestuurders en professionals binnen de werkorganisatie. Daarbij zij zorgen voor een goede terugkoppeling uit de commissie.

Portefeuilleverdeling

In de nieuwe bestuursstructuur van LTO Nederland zijn er zes portefeuillehouders en portefeuillecommissies. In iedere portefeuillecommissie zit ten minste één vertegenwoordiger van LTO Noord. Hieronder zijn de portefeuilles te zien met erachter de afgevaardigde(n) van LTO Noord:

  • Gezonde Dieren: Fije Visscher
  • Gezonde Planten: Nico Verduin
  • Ondernemerschap & Onderwijs: Karolien Hupkes & Nico Verduin
  • Bodem & Water: Harold Zoet & Arie Verhorst
  • Natuur, Klimaat & Energie: Martien Nillesen & Arnold Michielsen
  • Platteland & Omgeving: Bert van Donselaar