'Heel Ameland is een ganzengedooggebied'

  • Ameland
  • Gewasbescherming
  • Natura 2000
  • Stikstof
  • Wij van LTO Noord
  • Melkveehouderij
  • Friesland
  • Regio Noord

‘Op Ameland zetten we ons inmiddels alweer drie jaar in voor het ganzenprobleem. Heel Ameland is een ganzengedooggebied. Dat betekent dat we de ganzen van 1 november tot 1 juni niet mogen verjagen.’ Dat zegt Douwe Borsch in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?

‘Mijn vrouw en ik hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en negentig stuks jongvee. Daarnaast houden we 25 schapen, wat vleesvee en beschikken we over 110 hectare landbouwgrond. Verder doen wij aan weidevogelbeheer.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘We blijven het bedrijf verder optimaliseren. Uitbreiden is op dit moment niet mogelijk.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Gezamenlijke belangenbehartiging vind ik belangrijk. Daar komen we als sector verder mee. Mijn vader was ook altijd al lid van LTO Noord en toen ik van school kwam, ben ik lid geworden van LTO.’

U bent ook voorzitter van LTO Noord-afdeling Ameland?

‘Sinds drie jaar ben ik voorzitter van onze lokale afdeling op Ameland. We hebben ongeveer dertig leden die actief zijn in de melkvee-, schapen-, paarden en/of vleesveehouderij. Afgelopen jaar hebben we met inzet van de relatiebeheerder van LTO Noord vijf nieuwe leden geworven.

‘Wij zijn een kleine afdeling, wonen bij elkaar in de buurt en treffen elkaar regelmatig. Dat maakt de uitwisseling van informatie, actualiteiten en ideeën makkelijk. We houden ongeveer een tot twee keer per het jaar een ledenbijeenkomst.’

Wat speelt er allemaal op Ameland?

‘We zijn druk bezig met het bestemmingsplan van het buitengebied. Daarover voeren wij overleg met de gemeente. Ook zetten we ons inmiddels alweer drie jaar in voor het ganzenprobleem. Heel Ameland is een ganzengedooggebied. Dat betekent dat we de ganzen van 1 november tot 1 juni niet mogen verjagen.

‘Toch is het, om schade aan landbouwgrond te beperken, belangrijk dat we hier aandacht voor hebben. Daarom hebben we een plan opgesteld. De ganzen broeden voornamelijk in Natura 2000-gebieden. Wil je aan legselbeperking doen, dan moet je eerst toestemming hebben van de provincie.’

En verder?

‘Ook het stikstofverhaal blijft onzeker en raakt de leden op ons Waddeneiland. We zijn omgeven door Natura 2000. Wat gaat de stikstofproblematiek eigenlijk met ons doen? Je hoort en leest berichten over de uitkoop van bedrijven. Gaat dat ook voor ons gelden? Het is een onzekere tijd.

‘Een voordeel is dat de agrarische sector op Ameland heel extensief is. Desondanks staat alles nu op slot. Leden met plannen voor vernieuwing of uitbreiding kunnen nu niet verder. Ook vragen meerdere ondernemers zich af of hun vergunning nog wel strookt met het huidige beleid dat wordt gevoerd door de overheid.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?

‘Inzet op een goed plan voor de lange termijn. We hebben meer zekerheid en toekomstperspectief nodig, vooral voor de blijvers. Ook vind ik dat LTO vaker tegengeluid mag geven, bijvoorbeeld over de klimaatdiscussie. We moeten de andere kant belichten.’

Naam: Douwe Borsch

Soort bedrijf: melkveehouderij

In: Hollum (Ameland)

Lid sinds: 1992

Bron:

Nieuwe Oogst