Samenwerking POV en alle sectoren

  • LTO Noord
  • Varkenshouderij

LTO is een brede koepel die 17 verschillende land- en tuinbouwsectoren verenigt. Van akkerbouw tot bomenteelt, van melkveehouderij tot pluimveehouderij én varkenshouderij.

varkenshouderij-19

We vertegenwoordigen het gezamenlijke geluid van de land- en tuinbouw, zonder dat we uit elkaar worden gespeeld. Die breedte vinden onze leden van cruciaal en doorslaggevend belang en is dé kracht van onze organisatie.

Samenwerken doen we via de eigen vakgroepen en aangesloten organisaties. Met de POV, een van die organisaties, praten we al meer dan anderhalf jaar over het voortzetten van de samenwerking. Besturen, directies, ledengroepen en uiteindelijk een professionele externe begeleider hebben geprobeerd tot een werkbare oplossing te komen. Dat is tot onze spijt nog steeds niet gelukt. Dat vinden we frustrerend: voor onze varkenshouders en voor onze organisaties. Er is een gebrek aan onderling vertrouwen tussen POV en de LTO-organisaties ontstaan en het proces loopt vast in het erkennen van elkaars rol. Dat kan zo niet door blijven gaan.

Bij een koepel van zoveel sectoren in een voor onze sector spannende tijd hoort goed afstemmen, elkaar vertrouwen geven en soms het eigen gelijk durven in te passen in het belang van het grotere geheel. Eenheid en solidariteit, en daarmee LTO, is geen keuzemenu waar je naar bevinden dingen uithaalt om vervolgens je eigen weg te gaan. Samenwerken is een werkwoord en gaat over heel veel zaken. Hoe behartig je belangen? Hoe pakt ieder de juiste rol? Hoe breng je contributie in rekening? Gelukkig lukt het met 13 eigen vakgroepen en de aangesloten organisaties heel goed. Helaas stokt het nu met de POV.

Tot 1 april proberen we met de POV tot overeenstemming te komen. Dat heeft onze grote voorkeur; dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarbij moeten beide partijen een beetje inschikken om het daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarvoor wil LTO gaan.

We zijn op dit moment met onze leden-varkenshouders in gesprek over het vervolg als we er niet met de POV uitkomen. Vaststaat dat we als koepel in ieder geval álle sectoren uit de land- en tuinbouw blijven vertegenwoordigen.

We begrijpen het als jij als ondernemer in een andere sector vragen heeft. Je kunt altijd terecht bij ons Leden Contact Centrum via: 088 – 888 66 66 / info@ltonoord.nl.

We hopen als regionaal en landelijk bestuur zeer van harte dat POV en LTO er samen uitkomen. Dat is wat leden van beide organisaties vragen.