Column Dirk Bruins: Snel en met een rechte rug

  • LTO Noord
  • Stikstof

De afgelopen dagen ben ik vooral druk geweest met uitleggen waarom wij zijn ingegaan op het verzoek van premier Mark Rutte voor een verkennend gesprek.

dirk-bruins-160

Dinsdag hebben we hier een webinar voor gehouden dat door ruim 1.100 leden, soms zelfs vanuit het buitenland, werd gevolgd. Als er zoveel belangstelling is, weet je dat het onderwerp leeft.

Vooral de snelheid van berichtgeving dat we met Rutte in gesprek zouden, heeft voor veel reuring gezorgd. Dat ging van positieve tot negatieve berichten en alles ertussen. Grotendeels begrijp ik dat wel. Kortgeleden nam ik een vlog op waarin ik uitsprak dat ik niet snel beweging verwachtte vanuit Den Haag. Ook ik was dus verrast, toen ik tijdens mijn vakantie een telefoontje kreeg van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. ‘Kunnen we overleggen, want Rutte belde me net’, zei hij.

Ik denk dat iedereen eigenlijk wel verrast was dat de premier tijdens zijn vakantie belde met de mededeling dat het kabinet bereid was om zonder taboes te spreken over het stikstofdossier. Van der Tak heeft Rutte om zijn erewoord gevraagd en wilde weten of de ministers er net zo over dachten. Dat heeft de premier bevestigd.

We hebben altijd duidelijke randvoorwaarden voor een gesprek gesteld. Deze zijn al lange tijd geleden afgestemd. Dat gaat onder andere over tijdspad, doelen, afschaffing van de kritische depositiewaarde, oplossen van PAS-melders en ruimte voor innovatie. Wij hebben nadrukkelijk gezegd dat we daar niet met gespreksleider Johan Remkes, maar met het kabinet over willen spreken. Dat Rutte belde en zei zonder taboes te willen spreken, maakt dat aan de door ons gestelde voorwaarden werd voldaan.

Waren we te snel met onze berichtgeving daarover? Mogelijk wel, alhoewel een echte oplossing mij niet snel genoeg kan gaan in het belang van boeren en tuinders. Mag u daarbij rekenen op een standvastig LTO met rechte rug? Uiteraard. Maandag houden we een webinar met een terugkoppeling van het gesprek.

Bron:

Nieuwe Oogst