Financiële coronasteun voor land- en tuinbouw toegankelijk, verbetering blijft nodig

  • LTO Noord
  • Corona

Afgelopen week heeft het kabinet de coronamaatregelen aangescherpt en tevens het coronasteunpakket flink uitgebreid. Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen zowel de NOW-als de TVL-regeling benutten.

akkerbouwer-109

LTO Nederland is niet tevreden met het schrappen van de ‘opslag voor land- en tuinbouw’ in de TVL-regeling. Deze opslag moet geactiveerd worden vanwege de hoge vaste kosten voor verzorging van dieren en planten. LTO Nederland roept de Tweede Kamer op om bij het debat over het steunpakket deze week daar werk van te maken.

Het afgelopen jaar konden ondernemers in de land- en tuinbouw gebruik maken van een extra opslag in de TVL-regeling. Deze opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw compenseert ondernemers voor doorlopende vaste kosten, zoals voer, plantverzorging of gewasbescherming en die gepaard gaan met natuurlijke processen en niet makkelijk laten aanpassen. Het kabinet wil deze opslag in het coronasteunpakket voor het 4e kwartaal vooralsnog niet opnieuw activeren. Mede op aandringen van LTO Nederland en de POV heeft het CDA in de Tweede Kamer hier ook vragen over gesteld.

De coronasteunregelingen worden spoedig open gesteld. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) mits meer dan 30% omzetverlies wordt geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag voor de land- en tuinbouw naar verwachting nog opgehoogd. Ook biedt de NOW-regeling werkgevers financiële steun bij een omzetverlies van 20% of meer ten opzichte van dezelfde periode (november, december) in 2019 voor loonkosten. De subsidie bedraagt 85%. Ook is het aanvragen van uitstel van te betalen belastingen mogelijk.

Ondernemers in diverse agrarische sectoren, zoals de akkerbouw, varkenshouderij, tuinbouw, paddenstoelenteelt en multifunctionele landbouw, hebben grote hinder van de coronabeperkende maatregelen. Financiële steun is daarom hard nodig voor het voortbestaan van de bedrijven. LTO Nederland blijft zich inzetten om de financiële gevolgen van de coronabeperkende maatregelen voor boeren en tuinders te beperken.

Bron:

LTO Nederland