Financiële steun bij nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk

  • LTO Noord
  • Corona
  • Arbeid en werkgeverschap

Ondanks de eerdere belofte om geen nieuwe lockdown in te voeren, neemt het kabinet nu toch forse coronamaatregelen. LTO Nederland vindt dat deze maatregelen niet zonder financiële steun voor ondernemers kunnen worden ingevoerd en roept het kabinet op om snel werk te maken van het steunpakket.

vollegrondsgroenteteelt-43

De nieuwe maatregelen vragen veel van ondernemers. De verplicht vroege sluiting van de horeca en het afgelasten van evenementen heeft niet alleen directe consequenties voor ondernemers in deze sectoren, maar heeft ook gevolgen voor de hele toeleveringsketen aan de horeca. Dat betekent dat ook boeren en tuinders de financiële impact gaan merken. De bestaande coronamaatregelen hebben nu al effect op bijvoorbeeld de prijsvorming en minder afzet van producten als aardappels, vlees en groenten. De nieuwe maatregelen zullen het perspectief nog verder verslechteren en hebben daarmee grote gevolgen voor veel agrarische ondernemers. Ook de multifunctionele landbouw krijgt met extra beperkingen te maken omdat evenementen en zaalverhuur aan banden worden gelegd.

Om die reden vindt LTO Nederland dat het kabinet de NOW- en TVL-regeling voor het 4e kwartaal van 2021 weer moet openstellen. Boeren en tuinders met omzetverliezen kunnen dan een beroep doen op financiële steun.

De oplopende coronabesmettingen vragen ook extra aandacht van ondernemers voor hun werknemers, klanten en bezoekers. LTO Nederland roept ondernemers op kritisch te kijken naar het hanteren van de basismaatregelen. Ook adviseert LTO Nederland werkgevers om de adviezen en de maatregelen uit het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw scherp te blijven opvolgen. Raadpleeg bij vragen over corona in relatie tot de werksituatie de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Bron:

LTO Nederland