‘Geef het vertrouwen terug aan agrariërs’

  • Wij van LTO Noord

‘Geef het vertrouwen terug aan agrarisch ondernemers en zorg ervoor dat de controlerende functie van de overheid wordt teruggedrongen, zodat agrariërs meer verantwoordelijkheden krijgen.’ Dit zegt Marc van Bergeijk in onze rubriek Wij Van LTO Noord.

 'Geef ze doelen in plaats van regels. Zorg dat ze niet te veel administratie hebben, maar hun tijd en passie kunnen besteden aan het maken van voedsel.'

Wat voor bedrijf hebt u?

‘Samen met mijn oudere broer Rens run ik een akkerbouw-, loon- en grondverzetbedrijf in Zuidland. Op 107 hectare telen we aardappelen, bieten, tarwe en conservendoperwten. We hebben tien mensen in dienst, zowel fulltime als parttime. In het hoogseizoen worden we ondersteund door zzp’ers.’

Jullie hebben het bedrijf overgenomen van jullie vader en oom?

‘Dat klopt. We zijn inmiddels de derde generatie op deze boerderij. We houden al jaren een akkerbouwbedrijf van ruim 100 hectare draaiende en zijn de afgelopen tien jaar gegroeid in het agrarisch loonwerk en grondverzet. Met de akkerbouwtak zijn we een andere weg ingeslagen. Zo hebben we de ploeg verkocht en zijn we overgegaan op groenbemesters in de winter. We gebruiken geen kunstmest meer, maar doen alles met organische mest.’

Wat zijn jullie toekomstplannen voor het bedrijf?

‘Overleven, ondanks alles wat op de agrarische sector afkomt. We gaan ons verder richten op het opwekken van duurzame energie. Dat is onderdeel geworden van ons bedrijf en daar willen we verder in investeren. We hebben nu 2.700 zonnepanelen en kunnen een deel van de opgewekte energie opslaan. 15 procent van de opgewekte energie is voor eigen gebruik, de rest leveren we terug aan het net.’

‘We willen ook kijken naar de mogelijkheden voor een kleine windmolen. Maar de provincie geeft nu geen vergunningen hiervoor.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘We willen betrokken blijven bij lokale agrariërs en de plannen van de overheid, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.’

‘De transitieplannen die op Europees en nationaal niveau zijn gemaakt, zijn heel anders dan hoe onze sector de afgelopen vijftig jaar boerde. Dat doet veel mensen pijn. Gelukkig hebben wij lokaal nog wel grip op ons bedrijf. Dat is dan ook een reden om lid te zijn van de vereniging.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?

‘Dat LTO echt blijft staan voor de mogelijkheid om voedsel te maken. LTO, blijf daar hard voor strijden. Ikzelf zou dwars voor de plannen van de overheid willen liggen, maar weet ook dat we als sector ergens een compromis moeten sluiten. LTO, blijf daarom in gesprek met de overheid.’

Kunt u dat verder toelichten?

‘Met het grootste gemak wordt gesproken over ‘zoveel minder’. Daardoor worden wij netto-importeur en dat moeten we niet willen. Mijns inziens is er ondanks alle plannen nog wel heel veel mogelijk. Ons streven is altijd om samen met de natuur en natuurvriendelijk te werk te gaan. Dat is ons motto. Daar zetten we ons dan ook volop voor in.’

Hebt u nog tips voor LTO Noord?

‘Geef het vertrouwen terug aan agrarisch ondernemers en zorg ervoor dat de controlerende functie van de overheid wordt teruggedrongen, zodat agrariërs meer verantwoordelijkheden krijgen. Geef ze doelen in plaats van regels. Zorg dat ze niet te veel administratie hebben, maar hun tijd en passie kunnen besteden aan het maken van voedsel.’

Naam: Marc van Bergeijk (45)
Bedrijf: akkerbouw-, loon- en grondverzetbedrijf
In: Zuidland (ZH)
Lid: 21 jaar

Bron:

Nieuwe Oogst