Landbouwakkoord-bijeenkomsten voor leden met Sjaak van der Tak in Breukelen en Drachten

  • LTO Noord

Wat houdt het Landbouwakkoord in, wat is het standpunt van LTO en hoe verloopt de weg ernaar toe? Om al onze leden daarover bij te praten, organiseren we bijeenkomsten in het land.

LTO Nederland voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Hans van den Heuvel nemen ons tijdens die bijeenkomst mee in het proces. 

De afgelopen maanden heeft Sjaak van der Tak in wekelijkse vlogs alle leden al op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het Landbouwakkoord. Kijk hier voor alle vlogs.

De aanleiding: rapport Remkes

Al enkele maanden werkt een brede vertegenwoordiging van boeren- en tuinders – waaronder LTO - samen met het Ministerie van LNV en andere organisaties aan het Landbouwakkoord. Hierbij komen alle opgaven op tafel die moeten leiden naar een toekomstperspectief voor de agrarische sector. Het Landbouwakkoord komt voort uit de aanbevelingen van Remkes.

Ledenenquête 2022: “Positief gevoel”

De leden van LTO oordeelden in de ledenenquête van LTO afgelopen najaar positief op het voorstel om te komen tot een Landbouwakkoord. Nu het proces volop bezig is, vindt LTO het belangrijk om een terugkoppeling te geven aan de leden en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Vervolg – draagvlak doorslaggevend

Of het daadwerkelijk tot een Landbouwakkoord komt met het Ministerie, zal afhangen of er voldoende blijvend perspectief is in het licht van alle beperkingen. Draagvlak onder onze leden is daarbij voor LTO van doorslaggevend belang. Wij zijn benieuwd naar jullie mening, die we die avond dan ook graag van jullie horen.

Geef je mening

LTO vindt de mening van leden over het Landbouwakkoord erg belangrijk. Geef je mening of stel je vraag in het reactieformulier. Waar wenselijk neemt het Leden Contact Centrum contact met je op.