'Luisteren naar de leden die door willen gaan'

  • Wij van LTO Noord

‘LTO, neem een sterke positie in en luister goed naar je leden. Vooral naar leden die door willen gaan. Zorg voor toekomstperspectief. We moeten een volhoudbare landbouw hebben, met beschikking tot voldoende grond en middelen. Het is belangrijk dat we genoeg en gezond voedsel kunnen blijven telen.’ Dat zegt Nelleke de Ruiter in de serie Wij van LTO Noord.

 

Wat voor bedrijf heeft u?

‘Ik zit met mijn ouders in een vennootschap onder firma. Samen runnen we een akkerbouwbedrijf en schapenhouderij op het eiland Voorne-Putten. Op ruim 130 hectare telen we onder meer aardappelen, uien, suikerbieten, doperwten, tarwe en weiden we onze schapen. We houden tweehonderd aflammerende schapen.

‘In de avonduren en weekenden ben ik op ons bedrijf te vinden. Doordeweeks ga ik naar school. Komend jaar begin ik aan de HAS green academy in Den Bosch. Mijn broer helpt zo nu en dan waar nodig. Tijdens de oogst worden we bijgestaan door losse hulp.’

Wat zijn jullie toekomstplannen voor het bedrijf?

‘In de nabije toekomst willen we investeren in onze bewaarcapaciteit, zodat we meer producten langer kunnen bewaren. Vorig jaar hebben we nog een nieuwe schapenstal gebouwd met zonnepanelen op het dak. Een deel van de opgewekte energie is voor eigen gebruik en we salderen. Dankzij deze investering zijn we zelfvoorzienend.’

Hoe ziet u de toekomst voor u?

‘De komende jaren willen we het bedrijf voortzetten zoals we nu doen. Ik hoop dat ik later een gezond en rendabel bedrijf kan overnemen. Met de plannen van de overheid wordt dat wel spannend gemaakt. De overheid wil de agrarische sector op Voorne-Putten inkrimpen. Daarnaast zitten we met ons bedrijf en de landerijen dicht tegen een Natura 2000-gebied aan.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Er komt ontzettend veel op de agrarische sector af. Door het stikstofdossier en alles wat daarmee te maken heeft is de toekomst van de agrarische sector onzeker. Juist op dit moment is het belangrijk om aangesloten te zijn bij een vereniging die voor onze belangen opkomt.

‘LTO is de grootste partij en zit met ministers en beleidsadviseurs in Den Haag en Brussel om tafel. Samen hebben we een stem.

‘Naast LTO ben ik ook lid van de Plattelands Jongeren Putten. Zij organiseren leuke activiteiten, zoals ledenbijeenkomsten, barbecues en excursies.’

Wat zijn in uw ogen belangrijke thema’s?

‘Stikstof, het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), water en natuur. Mestruimte blijft belangrijk. We moeten voldoende mest kunnen blijven aanvoeren en gebruiken om kwalitatief goede producten te kunnen telen.

‘Door het GLB gaan veel plaatsingsruimte en kostbare landbouwgrond verloren. Dat beleid schrijft namelijk voor dat je 3 meter vanaf de sloot niet mag bemesten en betelen. Ook vind ik dat we niet gedwongen moeten worden natuurinclusief te boeren. Geef de vrijheid daar zelf voor te kiezen.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?

‘Neem een sterke positie in en luister goed naar je leden. Vooral naar leden die door willen gaan. Zorg voor toekomstperspectief. We moeten een volhoudbare landbouw hebben, met beschikking tot voldoende grond en middelen. Het is belangrijk dat we genoeg en gezond voedsel kunnen blijven telen.’

Naam: Nelleke de Ruiter (18)
Bedrijf: akkerbouw en schapen
Op: Voorne-Putten (ZH)
Lid: driekwart jaar

Bron:

Nieuwe Oogst