Inzet LTO ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  • LTO Noord
  • Stikstof

LTO Nederland zet zich in om tot een effectief, werkbaar en betaalbaar 7e Actieprogramma te komen.

19

Dit doen wij onder andere in een gezamenlijk traject met NAJK, NAV, POV, Cumela, NZO, BO Akkerbouw en Rabobank. Wij zullen in gesprek treden met LNV over alternatieven. Daarnaast lobbyen wij richting de politiek: op 26 oktober staat het Tweeminutendebat Mestbeleid op de planning in de Tweede Kamer. Wij zullen een inbreng leveren richting de diverse Kamerfracties en -leden. Tegelijkertijd werken we aan een reactie op de Internet consultatie over het 7e APN die openstaat tot 18 oktober aanstaande.

Wij roepen nogmaals alle boeren en tuinders op om ook zelf te reageren op deze consultatie. Door de gevolgen en impact van het voorliggende programma op individueel bedrijfsniveau in beeld te brengen kunnen wij een krachtigere reactie neerzetten. Ook vragen we via een animatie aandacht van mensen zónder een agrarische achtergrond. Om het gemakkelijker te maken om vanuit uw eigen situatie inbreng te leveren op het 7e APN heeft LTO Nederland een ‘modelbrief’ ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie over onze inzet en de modelbrieven. 

Animatie:

Bron:

LTO Nederland