Verkennend gesprek met het kabinet

  • LTO Noord
  • Stikstof

Komende vrijdag gaat LTO een verkennend gesprek voeren met premier Rutte. Omdat doel, tijdpad en middelen van het stikstofbeleid op tafel liggen wordt voldaan aan onze voorwaarden voor een eerste verkennend gesprek. Daarna kijken we of verder praten zinvol is

vechtdal-34

 

Afgelopen week werd LTO Nederland-voorzitter, Sjaak van der Tak, door Minister President Rutte gebeld met de boodschap dat het zo niet langer kan en dat het kabinet aan tafel wil zonder enige voorwaarde vooraf. Van der Tak gaf aan dat hij dat voorstel eerst intern wilde bespreken. Na dat indringende telefoontje heeft Van der Tak met enkele portefeuillehouders en vakgroepvoorzitters en het bestuur  gesproken en zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij dit voorstel niet kunnen weigeren maar wel voorwaarden aan het gesprek kunnen stellen. Zeker omdat wij weten dat het vertrouwen van onze achterban in dit kabinet uitermate laag is en hun toekomst op het spel staat. 

Verkennend gesprek
Het gesprek betreft enkel een verkennend gesprek. Met andere woorden; is het kabinet bereid om naar echte oplossingen te zoeken die perspectief bieden voor onze boeren? Komt dat perspectief er niet, dan gaat LTO NIET verder in de gesprekken. Het gesprek wordt gehouden in aanwezigheid van 3 ministers: Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Of de heer Remkens de juiste man is nemen wij mee in het oriënterende gesprek. Lees hier het statement van Sjaak van der Tak en kijk hier de vlog van Sjaak van der Tak terug over dit eerste verkennende gesprek.   

Collega-belangenbehartigers
Het kabinet heeft ook contacten gelegd met andere boerenbelangenbehartigers en vanzelfsprekend doen wij dat ook. Wij hebben afgesproken om zo breed mogelijk de collega-belangenbehartigers aan te laten haken en af te stemmen. Wij zijn er ons van bewust dat wij voor dezelfde uitdagingen staan. 

Dinsdagavond organiseert LTO een webinar om leden bij te praten en input op te halen voor het gesprek. Leden hebben hiervoor per mail en whatsapp een uitnodiging ontvangen.