‘Toekomstplannen? Lastig in deze tijd’

  • LTO Noord

In deze 'wij van LTO Noord' spreken we met Martijn van Dijk uit Soest. We gaan in op de toekomstplannen van Martijn en over zijn rol als afdelingsbestuurder.

 


Naam: Martijn van Dijk (47)
Bedrijf: melkveebedrijf en zorgboerderij
In: Soest (UT)
Lid: ‘altijd al’

Wat voor bedrijf heeft u?

‘Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf en Zorgboerderij Birktzicht. We melken zeventig koeien, hebben bijbehorend jongvee en beschikken over 38 hectare landbouwgrond en 18 hectare natuurland.’

Kunt u nog wat meer vertellen?

‘Wij bieden dagbesteding, vooral aan mensen met een verstandelijke beperking. Dagelijks ontvangen wij vier of vijf mensen. Zij draaien volledig mee op ons melkveebedrijf. ‘s Ochtends helpen ze met het voeren van het vee en het schoonmaken van de boxen. Na de koffiepauze is er volop tijd voor andere activiteiten, zoals erfonderhoud en het maken van steigerhouten meubelen. De activiteiten zijn divers.’

Waarom heeft u een zorgtak?

‘Mijn vrouw en ik namen in 2013 het melkveebedrijf over van mijn ouders. In die tijd werkte mijn vrouw in de zorg als woonbegeleider. Ze was in de loop der jaren steeds drukker met de planning en steeds minder met de mensen zelf bezig. Dat miste ze. Om die reden zijn we in 2013 ook gestart met onze kleinschalige zorgboerderij.
‘Mijn vader helpt nog met het landwerk. Op onze zorgboerderij doen we alles zelf. We hebben geen mensen in dienst. In combinatie met drie kleine kinderen is dat soms best pittig. Daarom kozen we ervoor kleinschalig te blijven.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘Toekomstplannen? Dat is lastig in deze onzekere tijd. We zijn wel met een aantal dingen bezig. Zo zijn we vanuit provincie Utrecht het gesprek aangegaan met een plattelandscoach. Dat werd door de provincie gefinancierd. Maar in deze tijd is het beter om een pas op de plaats te doen, totdat de sector weer wat meer zekerheid krijgt.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Ik vind het belangrijk dat de sector een stem heeft en goed wordt vertegenwoordigd. LTO Noord is een club die dat goed doet.’

U bent afdelingsbestuurder van LTO Noord-afdeling Eemland. Waarom?

‘Ook lokaal komt er van alles op ons bordje terecht. Denk aan de omgevingsvisie, natuurplannen en andere gemeentelijke zaken. De gemeente wilde dwars door de polder een fietspad aanleggen. Ook zijn we in gesprek over landbouwverkeer in en rondom Amersfoort en zijn we betrokken bij de Regionale Energiestrategie in ons gebied. Samen met twee leden hebben we het voor elkaar gekregen dat er geen zonnevelden in Soest komen.’

Wat verwacht u als lid van LTO Noord?

‘Dat LTO Noord zich blijft inzetten voor onze sector en ervoor zorgt dat onze stem wordt gehoord. Blijf met politiek Den Haag in gesprek. Blijf de voelsprieten van agrariërs en wees niet bang om eens met de vuist op tafel te slaan.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?

‘Dan zou ik een aantal politici wakker willen schudden. Sommigen staan ver van onze sector af, maar hebben wel een duidelijke mening zonder dat zij weten wat er speelt. Ze zorgen voor polarisatie.’

Bron:

Nieuwe Oogst