Zomer 2022 geen meldingen van hittestress

 • LTO Noord
 • Geitenhouderij
 • Kalverhouderij
 • Konijnenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Paardenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleesveehouderij
 • Gezonde dieren

In het najaar als iedereen alweer warm ingepakt naar de winter uitkijkt evalueert de Commissie Gezonde dieren de hitteperiodes van het voorjaar en de zomer.

veehouder-van-diest-71

LTO constateert naar aanleiding hiervan meer bewustwording rondom hittestress bij dieren: ondanks een enorm warme zomer is er geen hittestress bij dieren door de NVWA gesignaleerd. De uitkomsten van de evaluaties worden tevens gebruikt om de adviezen vanuit Hittestresscheck te updaten. 

De zomer van 2022 was de op twee na warmste sinds 1901, het jaar waarin de metingen begonnen. Alleen 2018 en 2003 kenden warmere zomers. Verder was het extreem zonnig en droog. We zijn dan ook blij te constateren dat onze inspanning voor meer bewustwording rondom hittestress zijn vruchten af lijkt te werpen. De meldingen met opvolging door de NVWA die deze zomer zijn gedaan betrof een twintigtal bedrijven waar geen sprake was van hittestress bij de dieren, maar waar preventieve maatregelen ter voorkoming van hittestress ontbraken.

Hittestresscheck

In het voorjaar 2021 heeft LTO in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor dieren de website hittestresscheck.nl gelanceerd. Via de website kun je wekelijks een melding ontvangen over hoe de week qua hitte eruit gaat zien. Daarnaast geeft de website praktische tips ter preventie van hittestress bij de dieren. Om ervoor te zorgen dat de adviezen van hoge kwaliteit en praktisch toepasbaar zijn, wordt de voorafgaande zomerperiode per sector in het najaar geëvalueerd. Afgelopen najaar sloot ook bij elk overleg de NVWA aan om hun bevindingen van afgelopen zomer te delen.

Vooruitkijkend naar volgend jaar is afgesproken om weer tijdig te beginnen met de communicatie rondom preventie, waarbij vooral een sectorale insteek gekozen zal worden. Verder wordt ingezet op om met name te meten aan de hand van diersignalen, en om daar meer praktische handvatten voor te krijgen, ook voor de veehouder.