Afdeling ABO Ooststellingwerf

Het bestuur van de ABO Ooststellingwerf is woordvoerder namens de agrarisch ondernemers richting diverse (lokale) instanties. Samen met de beleidsadviseurs van LTO Noord wordt door ons bij tal van organisaties bewerkstelligd dat er met agrarische belangen rekening wordt gehouden. Voor sommige onderwerpen geldt echter wel, dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst…

ABO Ooststellingwerf heeft een zeer actieve PR-commissie, die elk jaar door middel van verschillende activiteiten de landbouw op de kaart zet voor alle inwoners van Ooststellingwerf en ver daarbuiten. Dit doet de commissie onder andere door scholen op bedrijven uit te nodigen en door bij verschillende fiets- en wandelvierdaagse bedrijven open te stellen voor de deelnemers.

Contact
Wilt u meer informatie over de activiteiten van de afdeling ABO Ooststellingwerf, dan kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden of via a.b.o@hetnet.nl een email sturen naar het secretariaat.

U vindt ons bestuur hier: bestuur ABO Ooststellingwerf