Waterwinning Terwisscha

Op 18 januari 2018 is in Het Anker in Elsloo een bijeenkomst georganiseerd over de Waterwinning Terwisscha.

Nieuwe onderzoeksresultaten geven aan dat het gebied dat wordt beïnvloed door de waterwinning veel groter is dan op basis van eerdere onderzoeken werd aangenomen. Tijdens de informatie avond heeft professor Dr. Ir. C. van den Akker, emeritus-hoogleraar hydrologie van de TU Delft en tevens hydrologisch adviseur van LTO Nederland, de resultaten van de onderzoeken besproken.

Een link naar een korte uitleg van het voortraject en de presentatie van prof. Dr. Ir. C. van den Akker vindt u hieronder.

Informatieavond waterwinning Terwisscha dd 18 januari 2018 Openingswoord

Presentatie prof drir C van den Akker Informatieavond waterwinning Terwisswcha dd 18 januari 2018

 

Meer informatie over droogteschade vindt u hier;

2015-03 LTO-Nederland Covernotitie Belangenbehartiging bij droogteschade door drinkwaterwinning

2013-02-19 BOERDERIJ Artikel Arbiters kraken adviespraktijk grondwatercomit

2012-09-26 Artikel Boerderij Vandaag Interview met Kok voorzitter ACSG

2011-11-03 Methode ter bepaling van de freatische verlaging pompstation Terwisscha_ (003)

2010-09-21 Grondwaterwinning en achtergrondverdroging in de omgeving van Terwisscha

2006-05-01 Notitie Vitens Compensatieregeling Vitens

2007-04-27 Brief CDG Grondwateronttrekking Terwisscha Documenten voor vervolgoverleg