Berkelland schrapt bemestingsregels

  • Achterhoek Noord
  • Gelderland

Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Berkelland is recent aangepast. Er komen geen bemestingsregels.

vechtdal-2

De wijzigingen zijn het gevolg van een zienswijze van de LTO-afdeling Achterhoek Noord. In het bestemmingsplan was opgenomen dat gebruik dat leidt tot een toename van stikstofemissie voor alle gronden met een agrarische bestemming niet is toegestaan. Dat betekende dat deze regels niet alleen voor het erf, maar ook voor weilanden en akkers golden. Er zouden dus ook maatregelen voor bemesten komen. Maar dat zadelt boer en gemeente op met extra bewijslast en vergunningsplicht, volgens LTO. Via lobby richting gemeentepolitiek zijn de regels nu van tafel.

Ook een maximum voor de bouwblokgrootte in het bestemmingsplan is geschrapt.

Bron:

Nieuwe Oogst