Landbouwverkeer Alphen-Nieuwkoop

Landbouwverkeer hot item in Alphen-Nieuwkoop

Landbouwverkeer stond afgelopen week zowel in de praktijk als in de politiek centraal in de LTO Noord-afdeling Alphen-Nieuwkoop.

Hero Dijkema van Cumela Nederland praatte dinsdagavond de leden bij over actuele zaken rond het landbouwverkeer. Dijkema wees de aanwezige leden op de invoering van de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden, die waarschijnlijk ingevoerd gaat worden. Hiervoor heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind 2018 een wetsvoorstel ingediend.

Stalmeststrooier
Ruim veertig leden bezochten de avond, die door de LTO Noord-afdeling en VVB Het Noordelijk Klei-Veengebied werd gehouden bij Loon & Verhuurbedrijf J.M. van Vliet in Ter Aar. Na de inleiding van Dijkema volgde een rondje ‘om een nieuwe stalmeststrooier’, waarbij de beleidsadviseur van Cumela wees op aandachtspunten ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Het afdelingsbestuur overlegde donderdag met loonwerkers en Cumela met gemeente Nieuwkoop over verkeersveilige en praktische oplossingen voor het landbouwverkeer. ‘Dit onderwerp speelt erg in de gemeente’, zegt afdelingsvoorzitter Wim Kelder.

‘Er moet een oplossing komen voor het zware landbouwverkeer dat door de dorpskernen rijdt en voor de bereikbaarheid van agrarische percelen. Onze inzet is erop gericht dat landbouwverkeer op bepaalde N-wegen mag rijden. Als je een klein stukje over een provinciale weg mag rijden en de dorpskern vermijdt, vergroot dit de verkeersveiligheid en kan het landbouwverkeer sneller doorstromen. Een win-winsituatie.’

Bron: Nieuwe Oogst