Zon op Dak in Bodegraven-Reeuwijk - Uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stedin een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 5 februari wordt er voor alle geïnteresseerde agrarische ondernemers in het gebied een informatiebijeenkomst georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Alle agrariërs uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn welkom op de informatieavond. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op nut en noodzaak van duurzame energieopwekking via zonnepanelen, de voordelen van het doen van een energiescan voor agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor agrarisch ondernemers om onafhankelijk advies te ontvangen.  

Extra inkomen
Met zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf of een extra maandinkomen. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is nu een uitstekend moment voor agrarisch ondernemers om de mogelijkheden naar zonnepanelen op hun bedrijfsdak te onderzoeken. Investeren in zonnepanelen draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken.

Energiescan
In het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Deze scan maakt het voor agrarisch ondernemers inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is, geeft inzicht in terugverdientijd en vormen van financiering, waaronder de salderingsregeling en SDE+-subsidie. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.

Grijp kans op netverzwaring
Door de investeringsplannen in zonne-energie van alle agrariërs in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in beeld te brengen weet Stedin of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het netwerk in Bodegraven-Reeuwijk om aanpassing vraagt. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst
De informatieavond zal plaatsvinden op 5 februari 2020. Locatie: De Hollandse Boerderij – Meije 63 in Bodegraven

Ik meld mij aan voor de informatiebijeenkomst op 14 september:


*
*
*
*
*
*
*