Koeien

Coevorden komt naar leden toe

LTO Noord-afdeling Coevorden/Emmen-West houdt in november maar liefst tien bijeenkomsten voor haar leden, dicht bij huis. ‘Wij komen naar de leden toe om te horen wat er onder hen leeft en om te laten zien dat het afdelingsbestuur er voor hen is’, zegt afdelingsvoorzitter Rianne Oldengarm.

We willen echt in gesprek gaan aan de keukentafel, met kleine groepen’, vertelt Oldengarm. ‘Om met de leden te praten over hoe we de saamhorigheid kunnen vergroten, maar ook over onderwerpen die spelen bij de ondernemers, op de bedrijven. Zodat we weten wat er leeft onder onze leden, wat wij dan bijvoorbeeld mee kunnen nemen in ons overleg met de gemeente. Als het om een sectoraal onderwerp of sectorale vraag gaat, kunnen we dit doorgeven en om reactie vragen aan de vakgroepen van LTO.

Dichtbij de leden
Het afdelingsbestuur wil dicht bij de leden staan. ‘We willen ons als bestuur ook goed laten zien, op iedere bijeenkomst zijn we met vier bestuursleden aanwezig. Zo leren mensen ons kennen en weten ze de bestuurders in het eigen gebied snel te vinden als ze een vraag hebben. Ook willen we een goed beeld neerzetten van de organisatie LTO Noord, zodat leden echt weten waar ze lid van zijn.’
Leden weten niet altijd wat LTO Noord voor hen doet en kan betekenen. LTO Noord-afdeling Coevorden/Emmen-West constateerde dit toen deze werd geconfronteerd met een aantal opzeggingen van het lidmaatschap.

‘De redenen om het lidmaatschap op te zeggen waren wat vaag en algemeen van aard. Dat gaat niet lekker, zo dachten wij als bestuur’, blikt Oldengarm terug.
‘Je wil graag dat leden weten wat je doet, waar LTO Noord zich voor inzet. Dat willen we in een kleine setting toelichten, waarbij het in gesprek gaan met de leden voorop staat. En dat is voor veel mensen makkelijker in een kleine groep dan op bijvoorbeeld een vakgroepvergadering, zo leert de ervaring. Zo hopen we zoveel mogelijk leden te trekken naar onze bijeenkomsten, die we afsluiten met een warme hap en een borrel.’

Eerste keer
Per bijeenkomst worden circa twintig bedrijfsleden uitgenodigd, evenals medebedrijfs- en gezinsleden. ‘Het is voor het eerst dat we deze kleinschalige bijeenkomsten houden. Dat is best spannend’, vindt Oldengarm. ‘We hopen dat veel leden zich aanmelden voor een bijeenkomst in de buurt.’

Aanmeldingen (met naam, plus datum en bezoekadres) kunnen worden gemaild naar hbannink@live.nl. Bellen kan ook: (06) 51542915. Alle data zijn te vinden in de agenda van de afdelingswebsite van LTO Noord afdeling Coevorden/Emmen-West.

Bron: Nieuwe Oogst