Verslag werkbezoek van Sjaak van der Tak in Zuid Oost Drenthe op 23 september

  • Coevorden/Emmen-West

In een loods vol aardappelkisten van de familie Kuipers-Geerts, hebben zich zo’n 20 boeren uit de omgeving verzameld.

Met een kop koffie in de hand luisterden zowel de boeren als Sjaak van der Tak naar de inleidende woorden van Harry Euving, bestuurslid van de afdeling Coevorden/ Emmen West en portefeuillehouder melkvee. Verder was ook Dirk Bruins namens LTO Noord aanwezig, evenals Giske Warringa om vanuit haar expertise en ervaring aanvullingen te doen.

Thema’s voor vandaag waren de specifieke situaties van gemengde bedrijven (akkerbouw + melkvee) en de gevolgen van het nieuwe nitraatprogramma.

Verschillende boeren legden uit wat de huidige regelgeving voor hen betekent en waar ze tegenaan lopen in de praktijk. Het niet kunnen deelnemen aan de derogatie wordt door de gemengde bedrijven als het grootste nadeel gezien. En dat terwijl veel gemengde boeren zich juist koploper voelen in de door Den Haag zo gewenste kringloop landbouw. 

Wat betreft het nieuwe nitraatprogramma is er vooral veel weerstand voor de gedwongen gewas rotatie. Analyse vanuit LTO laat zien dat in Drenthe al enorm veel gewasrotatie plaatsvindt. Dat doet de vraag rijzen of gedwongen gewas rotatie überhaupt nodig is. En mocht het echt niet anders kunnen dan is het voorstel om te pleiten voor een rotatie van 2 op10 jaar in plaats van 1 op 4. Ook werd de wens geuit om mais op te nemen op de lijst van rustgewassen. 

Aan het einde van de ochtend gaf Sjaak van der Tak een samenvatting van onze wensen en bedankte de aanwezigen voor het leveren van concrete argumenten die zeker van pas zullen komen bij de gesprekken in Den Haag en Brussel.

Een aanwezige boer