Bestemmingsplan buitengebied 2018

LTO Noord afdeling De Betuwe in samenwerking met NFO afdeling West-Betuwe heeft gereageerd op het bestemmingsplan buitengebied 2018.

Hierin staan nog een aantal punten waar wij ons niet in kunnen vinden en verwachten dat hier nog aanpassingen plaatsvinden. Wij hebben in het voorontwerp al diverse punten aangepast weten te krijgen.

Wat fruitteelt betreft o.a. max. oppervlakte teelt ondersteunende voorzieningen.

Periode huisvesting asielzoekers (tijdelijk + permanent) met maximale logeeroppervlakten.

Maximale verkoopruimte agrarische streekproducten.

Goothoogte bedrijfsgebouwen is 10 meter en willen we naar 12 meter hebben.

Maximale mestopslag ook buiten het bouwblok.

Het vergunning plichtig maken van egaliseren, drainage en aanleg kavelpaden moet naar onze mening niet nodig zijn.