Herindeling drijft OZB tarieven op

De fusie van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen tot gemeente West Betuwe pakt financieel slecht uit voor een deel van de boeren en tuinders. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt tot wel 40 procent.

De gemeenten gingen per 1 januari samen. Voor boeren en tuinders uit de voormalige gemeente Lingewaal stijgt het tarief 39,57 procent. Collega-ondernemers uit de voormalige gemeente Neerijnen zagen het tarief met 21,82 procent stijgen.

‘Vooral voor de ondernemers uit de voormalige gemeente Lingewaal is het verschil groot. We hebben een brief naar de gemeente gestuurd om dit onder de aandacht te brengen’, vertelt bestuurder Johan de Groot van LTO Noord De Betuwe.

‘De nieuwe gemeente wilde zorgen dat wat binnen komt hetzelfde blijft. Maar volgens mij heeft de gemeenteraad niet beseft dat dit voor een deel van de bedrijven zo’n verschil zou geven.’ De Groot maakt zich daar zorgen over. ‘Er zijn best veel bedrijven in de agrarische sector die het allemaal maar net rond kunnen krijgen. Dit soort maatregelen helpt dan niet.’

Scheefgroei
LTO Noord De Betuwe vindt dat er in de nieuwe gemeente wel een heel forse scheefgroei ontstaat tussen bedrijven en particulieren en vraagt de gemeente om het OZB-tarief voor niet-woningen te verlagen. Gemeente West Betuwe hanteert voor niet-woningen een tarief van 0,4885 procent en voor woningen 0,1287 procent.

Voor boeren en tuinders in de voormalige gemeente Geldermalsen betekent dat een daling van het tarief. Daar gold in 2018 een tarief van 0,5709 procent voor de categorie niet-woningen en een tarief van 0,1460 procent voor woningen.

Voor de bedrijven uit de andere twee gemeenten is er een stijging. Gemeente Lingewaal rekende in 2018 een tarief van 0,35 procent voor niet-woningen en 0,123 procent voor de categorie woningen. Voor Neerijnen was dit vorig jaar 0,401 procent voor niet-woningen en 0,0943 procent voor woningen.

LTO Noord rekent in de brief voor dat een ondernemer bij een waarde van 250.000 euro 3,8 keer meer betaalt dan een particulier. Dat verschil loopt bij hogere WOZ-waarden verder op. Bij een waarde van 500.000 euro betaalt een ondernemer 7,6 keer meer dan een particulier en bij een waarde van 750.000 euro 11,4 keer meer.

Bij een waarde van 750.000 euro betaalt een boer of tuinder uit de voormalige gemeente Lingewaard dit jaar 1.000 euro meer OZB dan in 2018. LTO Noord vindt dat er op zijn minst een overgangstermijn moet komen van vijf jaar.

Bron: Nieuwe Oogst