LTO Noord en gemeente Midden-Delfland stimuleren de opwekking van duurzame energie door agrariërs

LTO Noord en gemeente Midden-Delfland willen het opwekken en gebruik van duurzame energie binnen de landbouwsector bevorderen. Zij bieden daarom alle boeren in Midden-Delfland de mogelijkheid om tegen een geringe eigen bijdrage een maatwerkadvies te laten opstellen voor duurzame energieopwekking via zonnepanelen op het dak of een kleine windmolen op het erf. Met dit advies kunnen agrariërs een aanvraag doen binnen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de salderingsregeling voor zonnepanelen. Aanmelden voor het laten opstellen van een advies kan tot 28 februari.

Zonnepanelen op het dak en kleine windmolens passen binnen de visie van gemeente Midden-Delfland om te verduurzamen met behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het groene en open landschap. Boeren in Midden-Delfland die overwegen via één van deze vormen te verduurzamen, kunnen eerst een scan laten uitvoeren door LTO Noord. Zij berekent op basis van de bedrijfsgegevens welke vorm van duurzame energieopwekking het meeste rendement oplevert. Het advies kost gemiddeld 1.200 euro. Met ondersteuning vanuit het IODS-project Duurzaam Boer Blijven betalen ondernemers slechts 150 euro. Het gaat bewust om zonnepanelen op dak en kleine windmolens omdat deze vormen van energieopwekking passen binnen de ruimtelijke kwaliteit van het groene, open landschap.

Vitale melkveehouderij
LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland zijn de trekkers van het studie- en innovatieprogramma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland. De duurzame prestaties van de Midden-Delflandse boeren zijn al uitzonderlijk goed. Maar er is altijd ruimte voor een nóg duurzamere aanpak op weg naar gesloten kringlopen op alle boerenbedrijven.

Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland: ‘Boeren zijn cruciaal voor het behoud van ons polderlandschap. Een economisch vitale landbouwsector is daarom van groot belang voor Midden-Delfland. Het mes van deze regeling snijdt aan twee kanten. We ondersteunen onze melkveehouders bij hun ontwikkeling naar een toekomstbestendige agrarische sector én we leveren als gemeente onze bijdrage aan het verduurzamen van de regio. Ik ben blij met alwéér een mooie samenwerking tussen LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland!’

Maatwerk
Het advies richt zich op zowel de mogelijkheden van de SDE+ subsidie als de salderingsregeling voor zonnepanelen. De laatste ronde van de huidige SDE+ subsidieregeling sluit al op 2 april. Boeren moeten zich daarom uiterlijk 28 februari aanmelden voor het advies.

LTO Noord verwacht dat de SDE+ subsidie voor zonnepanelen en windmolens stevig wordt bijgesteld naar beneden of zelfs verdwijnt. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd en stopt in 2031.

Aanbod
Om u als ondernemer de mogelijkheid te bieden te profiteren van deze gunstige subsidie heeft LTO Noord in samenwerking met de lokale LTO Noord-afdeling en gemeente Midden-Delfland een kort en intensief traject uitgewerkt. U kunt als ondernemer in gemeente Midden-Delfland gebruik maken van het aanbod om voor uw bedrijf een businesscase te laten berekenen voor (nog meer) zonnepanelen op het dak, een molen te bouwen of een combinatie daarvan. Zodat u, op basis van deze businesscase-berekening, als ondernemer een weloverwogen besluit kunt nemen om gebruik te maken van de laatste SDE+ ronde of van de salderingsregeling.

Aanmelden en uw gegevens
Voor het opstellen van het adviesrapport is het noodzakelijk dat u gegevens aanlevert. Deze gegevens kunt u hier invullen. Let op: u kunt uw gegevens aanleveren tot 28 februari. 

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat en Energie (ehaveman@ltonoord.nl of 06-53 73 60 17).