Koeien

100 jaar LTO Noordwijkerhout

Op 26 januari vierde LTO Noordwijkerhout het 100 jarig bestaan

Vrijdagavond was het, tijdens een druk bezochte avond, de laatste keer dat voorzitter Aad van Ruiten de jaarvergadering van de afdeling Noordwijkerhout leidde.

Deze avond stond in het teken van het 100 jarig bestaan van de afdeling. Een mooi moment om deze subafdeling te beeindigen.

Inmiddels zijn alle subafdelingen opgegaan in de LTO Duin- en Bollenstreek, alleen Noordwijkerhout bestond nog.

Met veel aandacht van Burgemeester Goedhart werden de 4 leden in het zonnetje gezet, een schilderij werd onthuld en Rik Pennings deed een woordje namens de LTO Duin- en Bollenstreek.

Tevens gaf hij te kennen de Noordwijkerhoutse zaken voor zijn rekening te nemen in het bestuur.

Houd u voor een uitgebreid verslag de Nieuwe Oogst in de gaten , hierin zal een mooi artikel verschijnen over het wel en wee van 100 jaar LTO Noordwijkerhout.