landschap regenboog

Het weer is echt anders

Op vele plekken op de aarde worden mensen geconfronteerd met de veranderingen in het weer en het klimaat. Zo ook in Nederland en het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Afgelopen donderdag 29 november heeft de heer Sjaak Langeslag, hoogheemraad Rijnland, een uitgebreide en duidelijke uitleg gegeven over de veranderingen van het klimaat en wat dat voor het gebied Rijnland, betekent.

Iedereen kent inmiddels de zomer van 2018 als een recordbreker op vele fronten: de laagste stand van de Rijn gemeten ooit, de meeste zomerdagen aaneengesloten, twee hittegolven, de minste neerslag en het grootste verdampingstekort. Voor vele waterschappen was het alle hens aan dek om zoveel mogelijk water vast te houden, verzilting tegen te gaan via vaar- en schutverboden bij sluizen, beregeningsverboden uit grond- of oppervlaktewater en extra zoetwateraanvoer.

Hier kunt u de presentatie bekijken    Presentatie LTO 29 november 2018

Vragen? Graag via info@duin-en-bollenstreek.ltonoord.nl