Ledenavond Omgevingsdienst West Holland

De jaarvergadering met uitsluitend presentatie van de ODWH trekt veel leden

Op donderdag 21 november jl vond de jaarvergadering van de LTO Duin- en Bollenstreek plaats. Na een jaaroverzicht van de afdeling gepresenteerd door bestuurslid Rik Pennings gaf penningmeester Herman vd Poel uitleg over de jaarcijfers van 2018 en de begroting voor 2019/2020.

Na een korte kritische discussie werd besloten om het voorstel van de contributieverhoging (10%) niet door te voeren. Volgend jaar worden de cijfers weer nader bekeken, zal de kascommissie deze controleren en het bestuur de contributie nader onder de loep nemen.

Aansluitend op deze jaarvergadering was, in samenwerking met de KAVB, de Omgevingsdienst West Holland uitgenodigd. Zij zoomde in op de taken van de ODWH in algemene zin, de wijze waarop zij omgaat met toezicht en handhaving en het proces van de vergunningverlening.

Onder deze link Presentatie Omgevingsdienst WH 21 nov 2019 treft u de presentatie van deze avond aan.

Het was een leerzame avond met veel kritische noten van beide kanten.

De ODWH komt graag in contact met u, schroom niet om contact op te nemen! 071-4083100