Bloembollen trein Hillegom

Kritiek op omgevingsplan

LTO Noord vindt dat gemeente Hillegom te veel vasthoudt aan een volledig emissieloze en residuvrije bollensector in 2030. Dat blijkt uit de zienswijze op het ontwerp-Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij.

Wil een bollenbedrijf zich in de bollengemeente ontwikkelen, dan moet het voldoen aan regels die toewerken naar een emissieloze en residuvrije sector. Volgens LTO Noord regio West is dit niet mogelijk. ‘De sector ontwikkelt zich op een duurzame wijze, maar het gaat langzaam.’

Bovendien zal de ontwikkeling naar een residuvrije teelt de ontwikkeling van een duurzame bollenteelt belemmeren, schrijft de belangenbehartigingsorganisatie.
‘We hebben al veel slagen gemaakt richting een duurzamere bollenteelt. Maar compleet biologisch, dat gaat niet lukken. Wij vinden ambitie daarom een te groot woord’, reageert LTO Noord-bestuurder Arnold van Berkel.

Andere bedrijven
Ook vraagt LTO Noord in de brief aandacht voor andere bedrijven dan grondgebonden bollenbedrijven. ‘In het gebied zijn ook bedrijven actief die andere agrarische (teelt)activiteiten uitoefenen.’
Deze niet-grondgebonden bedrijven moeten zich ook in het gebied kunnen vestigen of ontwikkelingen, vindt de organisatie.

Bron: Nieuwe Oogst