Ledenavond Duin- en Bollenstreek over Landbouwportaal en Vergroening

 • Duin en Bollenstreek

LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek en KAVB kring Bloembollenstreek organiseren op donderdag 12 mei een interessante ledenbijeenkomst over actuele onderwerpen.

Deze ledenavond vindt plaats op:

Datum: Donderdag 12 mei 2022
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: Restaurant Zalencentrum De Engel, Heereweg 386 te Lisse

Onderwerpen deze avond:

 • Het Landbouwportaal

  De sector is al jaren heel bewust bezig met verbetering van waterkwaliteit. Door vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook door de emissieroutes via het erf en het perceel tot een minimum te beperken, wordt hier door elke teler aan gewerkt. Dit moet ook, want het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee om te zorgen dat dit geen nadelige invloed heeft op de waterkwaliteit. Alleen dan blijven middelen zoveel mogelijk beschikbaar in de teelt.

  Het Landbouwportaal Rijnland biedt per 1 januari 2022 met coaches en subsidies voor maatregelen op een laagdrempelige manier mogelijkheden om de bedrijfsvoering op dit gebied verder te verbeteren. Colja Corts (KAVB, beleidsmedewerker water, bodem en mineralen), Inge van Paassen (LTO Noord, projectleider Landbouwportaal), Luuk Lageschaar en Bob Bisschops (gewasbeschermingsmiddelencoaches) geven een toelichting op de mogelijkheden van het Landbouwportaal Rijnland om je kennis- en bewustzijnsniveau te verhogen en daar waar mogelijk gebruik te maken van interessante subsidies.
 • Vijftig tinten groen

  Vergroening is het onderwerp van gesprek in de teelten van gewassen. Milieureductie staat bijna op iedere agenda in overlegstructuren van het Uitvoeringsprogramma 2030. En herbeoordelingen van middelen in EU geeft ook een versmalling van ons middelenpakket.

  Gerard Top, sinds december 2021 actief als Coördinator Effectief Middelen en Maatregelen pakket bij de KAVB. Hij is daarmee actief in het speelveld tussen teler en beleidsmakers en neemt u graag mee in deze wereld. Kunnen we bedreigingen ook omzetten in kansen?