Federatie Westelijk Rivierengebied

Welkom op de webpagina van LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied. 

De Federatie LTO Noord Westelijk Rivierengebied bestaat sinds 1 september 2007. Het is een samenwerkingsverband van de volgende LTO-afdelingen:

  • Buren/Tiel/Neder Betuwe (BTN)
  • West-Betuwe
  • Neerijnen
  • Bommelerwaard. 
Het werkgebied van de federatie beslaat de gemeenten die vallen binnen deze afdelingen.

Onze federatie is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie.

Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden. Dat vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. 
Het bestuur van de LTO Noord federatie vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen.

Jan den Hartog

Jan den Hartog

Voorzitter Federatie Westelijk Rivierengebied

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.