Bestuursvergaderingen 2016-2017

Vergaderingen bestuur LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied

Het bestuur van de Federatie Westelijk Rivierengebied vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand in de periode september - april. 
Tijdens deze vergaderingen wordt het nieuws vanuit de afdelingen uitgewisseld en worden actuele zaken besproken.
Tevens worden de ledenbijeenkomsten die vanuit de Federatie worden georganiseerd, voorbereid. 

Vergaderdata 2016/2017:

12 september 2016
3 oktober 2016 
8 november 2016
9 januari 2017
6 februari 2017
6 maart 2017
3 april 2017