Jeljer Wynia

Toekomst Nederlandse schapenhouderij in een veranderend klimaat

Saskia Duives, voorzitter van de LTO Vakgroep Schapenhouderij, komt op uitnodiging van de Studieclub Swifter Schapenhouders (Betuwe en omstreken) een voordracht houden over de toekomst van de schapenhouderij in Nederland. Hierbij zal ook een relatie gelegd worden met de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Uiteraard is er gelegenheid voor discussie en vragen. Dit belooft een heel interessante avond te worden!

LTO leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Datum: Dinsdag 30 oktober 2018
Plaatst: Verenigingsgebouw ’t Veld, Rietveldseweg 31 te Culemborg (dit is dicht bij de A2)
Aanvang:  Vanaf 19.30 uur binnenlopen; de voordracht begint om 20.00 uur

 

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Na afloop kan er aan de bar nagepraat worden onder het genot van een drankje.

Saskia Duives studeerde onder meer diergezondheid aan Wageningen Universiteit. Zij is initiatiefnemer van de coöperatie Wools of Holland, die meerwaarde geeft aan wol. Ook is ze bestuurslid van de European Livestock Association. Daarnaast is Saskia actief geweest als lid van de provinciale staten in de provincie Noord-Brabant. Saskia is zelf ook schapenhouder.

Voor vragen en nadere inlichtingen:
Arie van Kekem, secretaris Studieclub Swifter Schapenhouders
M 06-54346442.