Afdelingsavond Federatie Westelijk Rivierengebied

Archief Nieuwsberichten 2016

19 APRIL BIJEENKOMST MESTVERWERKING RIVIERENGEBIED

14 april 2016

Wat is de situatie in de regio en welke mogelijkheden zijn er voor uw bedrijf? 

Namens de 5 afdelingen in het Rivierengebied nodigen wij u uit voor een interessante en praktische bijeenkomst over mestverwerking in ons gebied.
Eerst zal Kees Kroes - LTO Noord projectleider Mest & Mineralen - u meenemen in de algemene ontwikkelingen op de mestmarkt en in de mestverwerking. Daarna willen we verschillende mogelijkheden en initiatieven presenteren waar u in de toekomst met uw bedrijf gebruik van kunt maken.

  • Jan Willem Straatsma van FrieslandCampina zal uitleg geven over hun beleid ten aanzien van CO2-reductie en mestverwaarding. FrieslandCampina werkt hiervoor aan monomestvergisting op bedrijfsniveau en de organisatie van regionale Mestkringen voor mestverwaarding.
  • John Horrevorts van het vergistingsintitiatief Kolkenbosch in Haaften zal dit initiatief toelichten en vertellen welke rol lokale veehouders en tuinders hierin kunnen gaan vervullen.

Datum:       dinsdag 19 april 2016
Aanvang:   20.00 uur
Locatie:     Restaurant de Betuwe,  Hoog Kellenseweg 7, 4004 JB Tiel
 
Ondanks de verlate uitnodiging hopen wij op uw aanwezigheid!
 
Met vriendelijke groet,
De besturen van afdelingen West Betuwe, Neerijnen, Bommelerwaard,
BTN en Oost Betuwe
 
Contactpersoon: voorzitter - afdeling Neerijnen Ton Miltenburg: T 06 - 22 33 01 05, e-mail:fammiltenburg@hetnet.nlHOE WERKT DE LTO LOBBY IN DE LANDBOUW? INTERACTIEVE AVOND OP 3 MAART 2016

8 februari 2016

Het bestuur van de Federatie Westelijk Rivierengebied nodigt u uit voor een interactieve avond over “de LTO lobby in de landbouw”. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 maart 2016 om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar) in Brasserie De Veiling, Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen.

Dagelijks zijn er namens LTO Nederland meerdere lobbyisten actief in Brussel en Den Haag om uw belangen te behartigen op verschillende onderwerpen. 
Op 3 maart gaan we het hebben over de lobby van LTO Nederland: wat is lobbyen en hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk. En wat wordt er bereikt?

  • ­ Met welke partijen voert LTO Nederland de lobby?
  • ­ Wat is de tactiek een aanpak van de lobby?
  • ­ Welke positie heeft LTO Nederland in Den Haag en Brussel?
  • ­ Wat zijn de basisprincipes en spelregels van de lobby?

Op deze avond is lobbyist Koert Verkerk van LTO Nederland als expert aanwezig en gaan we met elkaar in gesprek over uw gedachten en ideeën over de lobby van LTO Nederland.

Deze gezamenlijke avond van de Federatie Westelijk Rivierengebied wordt u aangeboden door de vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord. De uitvoering is in handen van de Melkvee Academie.


TERUGBLIK AVOND OVER FOSFAAT, AMMONIAK EN DE PAS

8 februari 2016

Op donderdagavond 4 februari 2016 organiseerde de Federatie Westelijk Rivierengebied een informatieve avond over “Fosfaat, ammoniak en de PAS”.
De bijna 90 geinteresseerde aanwezigen in Brasserie de Veiling in Geldermalsen werden door Fred van den Tempel (adviesbureau Tempel-advies) bijgepraat over de nieuwe regels voor mestverwerking, grondgebondenheid en fosfaatrechten en over de PAS.

De presentatie van de heer van den Tempel, is hier te downloaden. TERUGBLIK FRUITTEELTAVOND 25 JANUARI 2016

27 januari 2016

Op 25 januari 2016 organiseerden LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied en NFO een bijeenkomst voor fruittelers.
Sprekers waren Arne Bac (sectormanager fruit bij Rabobank Nederland) en Patricia Hoogervorst (NFO-innovatiemakelaar).

Arne Bac stelde in zijn presentatie dat fruittelers marktgerichter moeten gaan ondernemen door meer focus te zetten op duurzaamheid, operationele efficiency en onderscheiden vermogen. Ook moeten ondernemers meer energie steken in het claimen van het feit dat fruit gezond is. Bac liet in zijn presentatie zien dat de wereldwijde vraag naar voedsel op de lange termijn toeneemt en dat het beschikbare areaal afneemt. Op korte termijn hebben zaken als de inkoopkracht van de retail, de dalende hardfruitconsumptie, de toenemende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel en de verwachting dat online verkoop van boodschappen binnen vijftien jaar zal stijgen naar 25 procent invloed op de sector.

NFO-innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst gaf aansluitend een toelichting op de inhoud van de innovatieagenda, de projecten die tot nu toe opgestart zijn vanuit deze agenda en op het samenwerkingsverband  van de NFO, Fruitconsult, CAF en PPO rond de proeftuin Randwijk. Zij deed een beroep op telers om actief mee te denken over mogelijke samenwerkingsverbanden en over hoe innovatie op lange termijn gefinancierd kan worden. De fruitteelt heeft potentie en er is nog veel te innoveren, maar dat vraagt samenwerken en netwerken en samen investeren.  

(Bron: www.nfofruit.nl)

De presentaties van Arne Bac en Patricia Hoogervorst zijn hieronder te downloaden.FOSFAAT, AMMONIAK EN DE PAS (INFORMATIEVE AVOND) 4 FEB 2016

20 januari 2016

Op donderdagavond 4 februari 2016 organiseert de Federatie Westelijk Rivierengebied een informatieve avond over “Fosfaat, ammoniak en de PAS”. Wij nodigen u van harte uit voor deze avond!

Fred van den Tempel (adviesbureau Tempel-advies) loodst u deze avond door de nieuwe regels voor mestverwerking, grondgebondenheid en fosfaatrechten.
Ook besteedt hij aandacht aan de PAS en de mogelijkheid daarvan voor ruimere vergunningen.

Datum: donderdag 4 februari 2016
Locatie: Brasserie De Veiling, Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen
Aanvang: 20.00 uur. (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)

Wij hopen u op 4 februari te ontmoeten!

Introducees zijn welkom!LEDENAVOND OVER PACHT 27 JANUARI 2016

20 januari 2016

We nodigen u van harte uit voor de LTO Noord / ZLTO ledenavond over ‘Pacht’ op 27 januari a.s.

Arnold Michielsen, portefeuillehouder Pachtzaken bij LTO Nederland, neemt u deze avond mee in het nieuwe pachtsysteem en informeert u over de laatste stand van zaken rond dit dossier. Hierbij zal hij ingaan op het voortbestaan van de huidige reguliere pacht, het invoeren van nieuwe pachtvormen, mogelijke veranderingen in het pachtprijzensysteem, pachtcontracten en toeslagrechten en pacht en fiscus.

U krijgt deze avond ruimschoots de mogelijkheid uw vragen, zorgen en input te delen. LTO hoort namelijk graag hoe u tegen de toekomst van het pachtbeleid aankijkt en wat er bij u als lid leeft over dit onderwerp. Uw input is van belang om de lobby in Den Haag rondom dit onderwerp goed, met draagvlak van de leden,  vorm te kunnen geven.

Datum: woensdag 27 januari 2016
Locatie: Rabobank Bommelerwaard, Hogeweg 55 Zaltbommel
Aanvang: 20.00 uur. (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)

Heeft u interesse om deel te nemen aan de avond? Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar Maike van der Maat (secretaris Federatie) via maike@consultopmaat.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u terecht bij Henk Boelrijk via hboelrijk@lto.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied en ZLTO Maasdriel 

 

FRUITTEELTAVOND 25 JANUARI 2016

7 januari 2016

Op maandagavond 25 januari 2016 organiseert de Federatie Westelijk Rivierengebied een informatieve avond over de Fruitteelt. Wij nodigen u van harte uit voor deze avond!

Arne Bac (sectormanager fruit van Rabobank Nederland) komt zijn visie geven over de fruitsector en Patricia Hoogervorst zal e.e.a vertellen over haar rol als innovatiemakelaar bij de NFO en over de innovatieagenda.

Datum: maandag 25 januari 2016
Locatie: Brasserie De Veiling, Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen
Aanvang: 20.00 uur. (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)

Programma:
20.00 uur           Welkom en opening door de voorzitter
20.15 uur           Arne Bac (Rabobank Nederland): Visie op de Fruitsector
21.00 uur           Pauze
21.15 uur           Patricia Hoogervorst (NFO): Uitleg over rol innovatiemakelaar en over innovatieagenda
22.00 uur           Gelegenheid voor discussie en vragen
22.30 uur           Afsluiting avond

Wij hopen u op 25 januari te ontmoeten!

Introducees zijn welkom!