Evert Jan Weijers 13

Crisis in de sector

Regelmatig gaan bestuursleden van LTO Noord afdeling Fivelingo op cursus. Op 29 januari jl. was er een training Crisis in de sector in Bakkeveen. Bert de Regt heeft de cursus gedaan en doet verslag:
 
‘Er staat en grote kippenschuur met 40000 kippen in de brand in uw LTO-afdeling’. Bij binnenkomst van de trainingslocatie in Bakkeveen word ik opgewacht door een journalist die mij een microfoon voorhoudt. Hij vraagt om reactie. Snel een antwoord bedenken val niet mee.
Gelukkig is het geen werkelijkheid en kan ik verder naar binnen, waar we meteen in groepjes worden ingedeeld. Elk groepje is een crisisteam. De crisisteams worden bijgestaan door een burgemeester met een communicatiemedewerker.
In elk groepje wordt er druk overlegd. Wie doet wat, wie heeft welke taak, wat mogen we en wat kunnen we? Dan komt er een appje binnen via de groepsapp. De brand is groter geworden en er wordt opgeschaald. Er is gevaar voor de volksgezondheid doordat de brand is overgeslagen naar de naburige chemische fabriek. En dan ineens komt een hele boze dierenactivist binnen met filmende telefoon. Ook die moet te woord gestaan worden. Het lukt allemaal wel, maar het valt niet mee.
 
Aan het einde van de training is er de evaluatie. ‘Blijf rustig, zeg nooit meer dan dat je weet, deel de werkzaamheden, denk goed na waar je taken liggen en verwijs mensen door’ luidt het advies van de trainer. LTO Noord gaat aan de slag met een draaiboek, maar het eerste uur is 90% improviseren.
Al met al kunnen we terugkijken op een leerzame dag.