Zonnepanelen op het dak - aanleg - zonneenergie

Een kijkje achter de schermen bij het regiobestuur

Op dinsdag 26 februari jl. vond de algemene ledenvergadering plaats van LTO Noord afdeling Fivelingo. De gastspreker van deze avond was Henk Smith, regiobestuurder van LTO Noord. Hij vertelde ons over het reilen en zeilen aan de bestuurstafel.
 
Voorzitter Pieter Huizinga opende de vergadering en deed verslag van het afgelopen jaar. Hij memoreerde aan de ledenavonden en aan de trekkeractie naar Den Haag. Ook vertelde hij waar het bestuur mee bezig is, zoals de verkeersveiligheid, mijnbouwschade en klimaat en energie.
Daarna kwamen de financiën aan bod. Penningmeester Klarense Feitsma gaf een presentatie over de inkomsten en uitgaven  in 2018. De kascommissie concludeerde dat er geen onregelmatigheden waren gevonden en verleende de penningmeester decharge. Vervolgens werd een nieuwe kascommissie samengesteld.
Na de pauze kreeg Henk Smith het woord. Henk Smith is regiobestuurder, provinciaal aanspreekpunt voor Water en Bodem en regionaal aanspreekpunt voor Infrastructuur. Hij vertelde ons eerst over zijn eigen bedrijf en hoe hij in het bestuur van LTO Noord was terechtgekomen. Vervolgens legde hij uit hoe het regiobestuur in elkaar zit, hoe de lijnen lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook noemde hij de verschillende onderwerpen die het regiobestuur tot speerpunten heeft en wat er allemaal onder valt. De presentatie van Henk Smith werd afgesloten met een aangename discussie tussen hem en de leden waarbij vele onderwerpen aan de orde kwamen.
Na Henk Smith was het woord aan Riëtte Wollerich. Zij is sinds kort bestuursondersteuner en legde uit wat haar taak inhoudt.  Zij richt zich met name op beleidsonderwerpen in de provincie Groningen. Taeke Wahle richt zich hoofdzakelijk op Drenthe en Roel Visser op Friesland.
Nadat het formele gedeelte voorbij was, was er nog even tijd om na te praten.
Het was wederom weer een geslaagde en informatieve ledenavond waarbij we meer te weten zijn gekomen over de vele activiteiten die het bestuur van LTO Noord achter de schermen voor ons uitvoert.