Fivelingo doet mee aan boerenprotest voor provinciehuis

Op maandag 14 oktober jl. was er voor het provinciehuis van Groningen een protestactie van boeren. Deze actie was georganiseerd door het bestuur van LTO Noord in samenwerking met het  GrAJK-bestuur. De protestactie werd ondersteund door een aantal appgroepen met daarin boeren uit andere boerenactiegroepen. De aanleiding voor de protestactie was de uitwerking van het stikstofbeleid door de provincie.

Vanuit regio noordoost Groningen kwamen om 9.00 uur 109 trekkers bij elkaar bij de rotonde van Wijmersweg / N360 Garrelsweer. De boeren reden in colonne naar de stad Groningen, waar de politie hen verwees naar parkeerplaatsen op de Grote Markt, de Vismarkt en langs de diepenring.  Het totaal aantal trekkers in de stad Groningen werd geschat op 750.

De boeren, afkomstig uit de hele provincie, verzamelden zich voor het provinciehuis.  Hier werden zij toegesproken door LTO regiobestuurder Alma den Hartog, GrAJK voorzitter Willem Dinkla en gedeputeerde Staghouwer. Na de toespraak gingen Den Hartog en Staghouwer achter gesloten deuren met elkaar in beraad over een oplossing voor de stikstofproblematiek. Het overleg duurde langer dan gepland wat tot ongeduld bij de boeren leidde. Helaas heeft dit overleg geen bevredigende resultaten opgeleverd. De wensen van LTO, waaronder opschorting van het stikstofbeleid, zijn niet door Staghouwer ingewilligd.
Teleurgesteld keerden de boeren weer naar huis.