akker

Aan de slag met interessante projecten

Op dinsdagavond 29 oktober jl. waren medewerkers van LTO projecten en NMI Agro te gast op een afdelingsavond van LTO Noord Fivelingo. Ondanks het mooie weer waarbij veel leden druk waren met landwerkzaamheden, liet een aantal diehards zich niet weerhouden om op deze avond aanwezig te zijn.

De avond werd voorgezeten door secretaris Bergitte Groenveld. Bestuurslid Bert de Regt was aanspreekpunt voor het stikstofdossier. Na de vaste agendapunten kregen de medewerkers van LTO projecten, Ankie de Jong en Tjeerd Hoekstra het woord. Zij gaven de aanwezigen tekst en uitleg over verschillende projecten waaronder Schoon Erf Schoon Water. In dit project wordt samengewerkt met het Waterschap Noorderzijlvest. Deelnemers aan dit project krijgen van een landbouwadviseur en een adviseur van het waterschap advies over het voorkomen van erfafspoeling. De adviseur van het waterschap treedt hierbij op als adviseur in plaats van handhaver. Gedurende de looptijd van het project zijn er geen reguliere handhavingsbezoeken van het waterschap.

Een ander project dat De Jong en Hoekstra voor het voetlicht brachten, was Vruchtbare Kringloop in Noord Nederland. Dit project is geschikt voor ondernemers die meer willen weten over kringlooplandbouw en hoe je meer zelfvoorzienend wordt in eiwit en de carbon footprint. Het project geeft inzicht in de carbon footprint van deelnemers en welke maatregelen nodig zijn voor een efficiëntere mineralenboekhouding.

Na de pauze verscheen Gerard Ros van het NMI op het podium. Hij gaf uitleg over Spaarbodem. Dit is een project dat tot doel heeft de grond te verbeteren en daarmee de opbrengst van het perceel. Als bevlogen onderzoeker wist Ros alles te vertellen over waterkwaliteit en bodemstructuur. Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer onder druk te staan. Hierdoor gaat de waterkwaliteit achteruit. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert en het water langer vasthoudt. 

Tegen 22.30 uur werd de avond afgesloten met de gebruikelijke rondvraag. Na afloop bleven de leden nog even na voor een drankje en om met elkaar na te praten over de projecten, de werkzaamheden op het land en de natuurlijk de stikstof.

 

Meer informatie:

www.projectenltonoord.nl