Digitale ledenavond: energie

Locatie
Thuis
Tijd
20:00 - 22:00 uur

Aanmelden digitale ledenavond: Energie

Er gebeurt veel in alle gemeenten van onze afdeling, ze zijn allemaal bezig met het bepalen hoe, waar en hoeveel zonnepanelen en windmolens moeten we plaatsen. Deze keuzes hebben invloed op het buitengebied maar vooral op het verlies van agrarische grond die we hard nodig hebben binnen onze afdeling. Graag willen wij u informeren en u in de gelegenheid stellen om u vragen en opmerkingen over dit onderwerp met ons te delen.

Namens het bestuur geeft Harmen Hardeman een inleiding over de Regionale Energie Strategie (RES) en de rol van LTO Gelderse Vallei hierin.

Bastiaan du Pré, Procesbegeleider Regionale Energiestrategie Foodvalley, zal een presentatie houden over het proces en ingaan op wat de RES concreet inhoud.

Na de presentatie bent u in de gelegenheid om vragen te stellen of een mening te geven.