Jaarvergadering Gelderse Vallei

Het bestuur van LTO Gelderse Vallei nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 27 maart in het Schaffelaartheater, Theaterplein 1 in Barneveld.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur

 

Gastspreekster is Geesje Rotgers/V-Focus

 

Partners, gezinsleden en andere genodigden zijn van harte welkom

 

Opgave gewenst via

secretariaat@ltogeldersevallei.nl


 

Fijnstof, ammoniak en waterkwaliteit, feiten of fictie ?

 

Geesje Rotgers, opgegroeid op een gemengd bedrijf met akkerbouw en rundvee in Groningen. Loopbaan begonnen in het beleid en de belangenbehartiging, later overgestapt naar de journalistiek. Werkt tegenwoordig bij AgriMedia in Wageningen. Een van de weinige (misschien de enige) onderzoeksjournalisten binnen de landbouw, met thema's op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Recente onderzoeken op gebied van fijnstof, ammoniak, derogatie, waterkwaliteit. 

 

Geesje neemt ons mee in haar onderzoekstrajecten en uitwerking daarvan.