Peter Appelman

Energievisie afdeling Gelderse Vallei

LTO GV wordt door diverse partijen, met name gemeentes, benaderd met betrekking tot vraagstukken over energie. Gemeentes moeten doelstellingen realiseren op het gebied van de klimaatdoelen. Om eenduidig al deze partijen te benaderen, is het van belang onze visie als LTO GV duidelijk te hebben.
Daarnaast wordt de agrarische sector zelf ook geconfronteerd met eisen en doelstellingen met betrekking tot hun energieverbruik. Dit vanuit wettelijke eisen of eisen die door ketenpartijen worden gesteld.

Boeren en tuinders zijn betrokken bij 50 % van de duurzame energie opwekking in Nederland. En er is ruimte voor meer! 
We sluiten grotendeels aan bij de energie-visie van LTO Noord. Daarnaast moet deze visie in overeenstemming zijn met de algemene visie van onze afdeling. 

De complete energievisie download u hier