schapen sneeuw

Nieuwsbrief december 2018

Dat verbinden met ‘de burger’ vandaag de dag steeds belangrijker wordt, weten we als boeren eigenlijk allemaal wel. Voor de één lukt dat makkelijker dan voor de ander. Maar communiceren over wat we als boer doen én waarom is meer dan nodig om draagvlak te houden en creëren bij die burger. Immers de burger is ook onze consument.
Communiceren kan iedere boer natuurlijk zelf en dat moet ook zeker blijven gebeuren. Maar nog sterker is het, om samen één geluid naar buiten brengen. Samenwerken is daarbij heel belangrijk en een must.

In de legpluimveesector hebben de ‘mmmEggies’ de handen ineengeslagen om gezamenlijk de sector en het Nederlandse ei te promoten. Deze dames steken veel tijd en energie om op beurzen, via social media en regionale markten met de burger te communiceren over de gezondheid en veelzijdigheid van het ei. Dit doen ze o.a. door geverfde, gekookte eieren uit te delen én met behulp van promotiematerialen, deze zijn ontworpen door de mmmEggies zelf. Tevens wordt gebruik gemaakt van de educatiematerialen van Stichting Blij met een Ei. Voor scholen zijn speciale lespakketten ontwikkeld.

Alle inzet van de mmmEggies gebeurt op vrijwillige basis. Om de communicatie en de materialen te blijven bekostigen is natuurlijk geld nodig. De mmmEggies worden daarin financieel ondersteund door BME. U als boer kunt daar uw eigen steentje aan bijdragen door donateur te worden van BME. Zie daarom het nut en de noodzaak ervan in om de boodschap uit te dragen dat eieren lekker en gezond zijn en betaal daar jaarlijks een minimale bijdrage voor.Ben je zelf pluimveehoudster, dan kun je ook zelf mmmEggie worden. Alle hulp is welkom. Kijk eens op de website

Marjan Bouw-van den Broek
Is mmmEggie en heeft samen met haar man een legpluimveebedrijf in Barneveld
Blij met een ei

De volledige nieuwsbrief leest u hier