Nieuwsbrief Regio Deal Foodvalley

De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving
“LTO Gelderse Vallei verwacht dat de regio echt vooruit wordt geholpen door de bundeling en beschikbaarheid van kennis en ontwikkeling. In regio Foodvalley kunnen we daarmee het verschil maken en de RegioDeal helpt ons daarbij. Aldus Fije Visscher, voorzitter LTO Gelderse Vallei.

“De boer weer aan het roer met haalbare en betaalbare technieken. Midden in de samenleving. Voor de programmalijn Transitie landbouw hebben we daarin drie focuspunten: emissie, de zoektocht naar nieuwe eiwitten en optimaliseren van de bodemvitaliteit. Daar zitten ook de drie grootste kansen.

Het is belangrijk de kennis die al is opgedaan bij Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht een praktische indaling te geven. Daarmee hebben we ervaring: bij het Manifest gezonde leefomgeving realiseerden we met zo’n werkwijze in twee jaar tijd prachtige resultaten. Van de RegioDeal verwacht ik dezelfde versnelling en impact.
Als je straks vanuit het World Food Center door het venster naar regio Foodvalley kijkt, dan moet je de innovaties meteen zien. Daar gaan we voor.”

Voortbouwen

“Bij emissie betrekken we het Manifest gezonde leefomgeving. Dat ging al eerder van start en omvat vooral de fijnstofproblematiek in de pluimveehouderij. We trekken dat nu breder, naar alle landbouwsectoren en met meerdere emissies. Dus ook met geur en met ammoniak. Het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten de stal.
We zien het zo voor ons dat de proeflocaties een soort dashboard krijgen waarop de ondernemers kunnen zien wat er gebeurt met CO2, met methaan, met ammoniak. Daarnaast komt een toolbox te staan waarmee ze aan bepaalde knoppen kunnen draaien en kunnen sturen met voer, klimaat, stalmethodes, noem maar op. We willen haalbare en betaalbare technieken ontwikkelen die effectief zijn en de boer eigen regie geven.
De boer weer aan het roer. Dat is de grote kans. Je moet als boer zorgen dat je binnen de normen blijft en je krijgt de tools om daarmee te werken. Dat is ontzettend belangrijk. Want ammoniak en fijnstof blijven ons achtervolgen. We willen nieuwe technieken en mogelijkheden in de stal. Dat is ook haalbaar en dat geeft je veel meer innovatieve spin off. Onze regio is echt een voorloper die dit kan realiseren.”

Experimenteerruimte essentieel

“De overheid gaf ons bij het Manifest gezonde leefomgeving experimenteerruimte in wet- en regelgeving. Dat moet hier ook. Dan voorspel ik voor het emissiedeel opbrengst in het kwadraat. We hanteren bewezen werkwijzen: experttafels die snel inzicht geven in de toepasbaarheid van allerlei technieken. Dus zonder dat je allerlei tijdrovend onderzoek of octrooiaanvragen moet doen voordat een methode toegestaan wordt. Dat resulteerde in enorme versnelling: er draaien nu tien pilots die alle tien een forse reductie van fijnstof kunnen laten zien. Op die leest willen we ook verder.

Opschalen is zeker reëel. Als landbouw hebben we hier een enorm proactieve houding om naar oplossingen te zoeken voor vraagstukken rondom luchtkwaliteit, bodem en circulair denken. Je ziet hier de ruime blik en enorme betrokkenheid.”
“Naast emissie zijn eiwittransitie en de natuurlijke kringloop en de herwaardering van de bodem belangrijke lijnen die onlosmakelijk verbonden zijn met CO2-reductie en eiwittransitie. Ook in de visie van de minister.”

EIWITTRANSITIE
“Het is een zoektocht naar nieuwe eiwitten. Dat kan via insecten zijn of dat je insecten benut om bepaalde reststromen om te zetten in eiwit waarvan je weer producten kunt maken. Of voor menselijke consumptie of voor diervoeder. Je gaat dus op zoek naar die reststromen, of je stoft oude reststromen af die we vroeger hadden en nu niet meer gebruiken. Dingen beter benutten daar gaat het om. We zien vaak dat reststromen toch door een dier heen moeten om het optimaler te kunnen benutten. Dat is wel een zoektocht om er echt stappen mee te zetten.”

Fije Visscher, voorzitter LTO Gelderse Vallei

Lees hier de volledige nieuwsbrief Regio Deal Foodvalley

Bron:
Regio Foodvalley