waterpeil de alde feanen

'Het is echt mooi als je zo mensen kunt helpen'

Henk Dekker heeft samen met zijn vrouw en zoon een biologisch gemengd bedrijf in Putten. Ze melken 50 koeien en hebben 65 fokzeugen en 350 vleesvarkens. Zijn periode van vier jaar waterschapsbestuurder bij Waterschap Vallei en Veluwe zit erop.

Hij heeft binnen LTO Noord wel weer gesolliciteerd voor een nieuwe termijn voor de geborgde zetels ongebouwd, maar erbij gezegd ‘als jullie een betere kandidaat hebben, dan maak ik graag plaats’.

Zichtbare zaken
Vier jaar geleden was de 61-jarige Dekker net een jaar uit de gemeenteraad toen hij de vacature voor waterschapsbestuurder zag. Hij miste het bestuurswerk en had, omdat zijn vrouw en zoon ook in de maatschap zitten, wel tijd. “Waterschappen zijn met heel zichtbare zaken bezig. Waterkwaliteit, veilige dijken, riolen en, zoals nu heel actueel, medicijnresten in het water. Het waterschap Vallei en Veluwe is bovendien een heel innovatief waterschap.


Bio-energiecentrale
Over het hoogtepunt van de afgelopen periode hoeft de ondernemer niet lang na te denken. “De ontwikkeling en uiteindelijke opening van de bio-energiecentrale in Harderwijk. Samen met een mesttransporteur/fouragehandelaar heeft het waterschap een bio-energiecentrale ontwikkeld. Deze werd afgelopen januari geopend en is goed voor boeren en het milieu, want er worden ook stadswoningen mee verwarmd.”
Dekker voelde zich de afgelopen jaren echt een schakel tussen boeren en waterschap. “Mensen spraken me aan tijdens bijeenkomsten of belden me op als het bijvoorbeeld ergens te droog was. Ik gaf dat dan door binnen het waterschap. Het is echt mooi als je zo mensen kunt helpen."

Veel mogelijkheden
“Binnen ons waterschap is heel veel mogelijk in overleg. Er wordt goed rekening gehouden met bewoners en belanghebbenden. Ik dacht dat het waterschap meer zou werken als een soort overheid, maar je kunt er echt goed mee overleggen. En omdat de landbouw ook een flinke financiële bijdrage levert, veel meer dan natuur bijvoorbeeld, is het ook wel logisch dat een waterschap best boervriendelijk is.” 
Dekkers opvolger Ron van Burgsteden heeft nu twee keer meegedraaid in een vergadering van het waterschap. “Ik weet nog uit mijn begintijd dat ik zo moest wennen aan alle afkortingen. Ik had een ervaren collega aan wie ik vragen kon stellen, maar die heeft Ron niet. Mijn tip voor Ron is dan ook om te blijven vragen totdat je antwoorden hebt. En een heel belangrijke is om de samenwerking met andere bestuursleden goed te houden. Veel wordt namelijk in de wandelgangen besloten, dus het is belangrijk om een goede verstandhouding met je collega’s te hebben.”
Lees hier het interview met Ron van Burgsteden