'Het is de kunst om de verbinding te blijven zoeken'

Ron van Burgsteden heeft in Leusden een melkveebedrijf met 70 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Hij zit nu namens LTO Noord voor een geborgde zetel ongebouwd in waterschap Vallei en Veluwe.

“Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan nuttige zaken. Niet alleen nuttig voor mezelf en mijn bedrijf, maar voor de hele boerenstand. Er wordt al genoeg óver boeren gepraat, maar gelukkig wordt er in een waterschap ook mét boeren gepraat. Het lijkt me een interessante functie, dus ik kijk er met veel plezier en interesse naar uit”, zegt de 52-jarige Ron van Burgsteden.

Politieker dan vroeger
Van Burgsteden neemt de bestuursfunctie over van Henk Dekker, die ook lid is van LTO Noord afdeling Gelderse Vallei. Samen met Dekker woonde hij nu twee commissievergaderingen en een vergadering van het algemeen bestuur bij het waterschap bij. 
“De komst van politieke partijen heeft het besturen van een waterschap wel veranderd. Ook de invoeging van de waterzuivering als onderdeel van het waterschap maakt dat het heel anders gaat als in de tijd dat mijn opa in het waterschapsbestuur zat als dijkgraaf. De vergaderingen gaan nu veel meer over de grote lijnen. Het gebied is groter geworden en er komen steeds meer taken op het bordje van een waterschap, denk bijvoorbeeld aan klimaatdoelen”, zo vertelt de veehouder.

Onevenredig meer betalen

De speerpunten waar Van Burgsteden zich de komende jaren voor wil inzetten is de boerenstem en de kosten voor de boeren. “We moeten ervoor zorgen dat de landbouwstem niet verloren gaat tussen alle politieke partijen in het waterschap. Ik wil me er hard voor maken dat de boeren niet onevenredig meer moeten betalen terwijl misschien de zekerheid van de geborgde zetel voor de landbouw op de tocht komt te staan. Dan zou je minder zeggenschap krijgen en meer moeten betalen.”

Tips van voorganger
Voorganger Dekker had twee tips voor Van Burgsteden: “stel veel vragen en zorg dat je de samenwerking met de collega-bestuurders goed houdt.” Van Burgsteden kan zich daar wel in vinden. “Omdat het bestuur zo groot is moet je je voor een vergadering goed inlezen. Je kunt niet ter plekke nog issues aankaarten, want je hebt maar weinig momenten waarop zoiets kan. En de samenwerking goed houden met de andere bestuurders lijkt me inderdaad ook van belang. Er zitten veel tegenstrijdige belangen en gedachten binnen het bestuur. Het is de kunst om dan verbinding te blijven zoeken. Kijken waar je overeenkomt met elkaar en daarop verder bouwen. En het op momenten ook eens zijn dat je het oneens bent.”
Lees hier het interview met Henk Dekker.