Laat u informeren over de regiodeal FoodValley

‘Komt u naar de werkconferentie Regio Deal Foodvalley op donderdag 18 april? Hoe meer leden, hoe meer boerengeluid, hoe beter.’

Wat Gina van Elten, vicevoorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, betreft gaan er  donderdagmiddag bij wijze van spreken bussen vol leden naar de Pathé in Ede waar de werkconferentie wordt gehouden. ‘Bij de diverse overleggen over Regio Deal Foodvalley zit ik heel vaak als enige boer aan tafel. Als wij er niet bij zitten, dan gaat het ook gewoon door, maar dan gaat het over ons’, zegt Gina.

Vooruit helpen
Het afdelingsbestuur van LTO Noord Gelderse Vallei ziet voor u enorm veel potentie in de Regio Deal Foodvalley. Ze schuiven aan bij de vele overleggen die momenteel gaande zijn vanuit de gedachte dat het vele boerenbedrijven in de regio vooruit kan helpen. ‘Wij vechten ervoor zodat er straks wat moois staat’, stelt Gina. ‘Een aanpak die aantrekkelijk is voor boeren, juist ook voor de jonge generaties en waar u graag aan mee wilt gaan doen. Het succes van de Regio Deal Foodvalley staat of valt met wat wij neerleggen.’

De Regio Deal Foodvalley is grootschalig en veelomvattend van opzet. Na de toekenning van het Rijk eind vorig jaar broeit en bruist dit samenwerkingsverband (regio Foodvalley, prov. Gelderland &Utrecht, Wageningen Universiteit, Utrecht Universiteit, VNO NCW midden, LTO Gelderse Vallei) achter de schermen. De uitwerking in projecten en aanpak worden zichtbaar na de ondertekening van de bestuursovereenkomst, waar nu naar toe wordt gewerkt. Gina snapt dat het geheel daarom nu nog niet ‘landt’ op de boerenerven, terwijl dat juist de grootste drijfveer is voor haar en de andere bestuurders. Zij zijn er wekelijks mee bezig.

In de kijker
Met de Regio Deals wil het Rijk regio’s de kans geven om hun krachten te versterken. De Gelderse Vallei had zich al in de kijker gespeeld met de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs onder de titel regio Foodvalley. De Regio Deal Foodvalley kent drie sporen: transitie landbouw, gezonde voeding en kennis en innovatie.

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei is betrokken bij het spoor ‘transitie landbouw’, dat ook is onderverdeeld in drie thema’s: naar een emissiearme veehouderij, circulaire landbouw (met focus op veevoer en verbetering van de bodemkwaliteit) en naar duurzame verdienmodellen. ‘Bij het thema emmissiereducerende maatregelen werken we toe naar een vergelijkbare aanpak als in het manifest gezonde leefomgeving’, licht Gina toe.

Het geheel van de drie sporen en thema’s gaat vorm krijgen in een proeftuin. Hierin komt een pool van pilotbedrijven, referentiebedrijven, demobedrijven en living labs. Rond deze boerenpraktijk zit dan een netwerk van leveranciers en andere bedrijven uit de periferie, onderwijs en overheid. ‘Dat levert een stroom van data over bijvoorbeeld diergezondheid, dierwelzijn, productieparameters, emissies of mestkwaliteit op’, zegt Gina. ‘Een deel van de proefbedrijven wordt opengesteld voor publiek om te laten zien wat er gebeurt. Zo kunnen we een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland zijn.’

Zo ver is het nu alleen nog niet. Daarom terug naar de werkconferentie van donderdag 18 april in Pathé in Ede. De Regio Deal Foodvalley zoekt nadrukkelijk de stem van (agrarische) ondernemers op deze bijeenkomst. Voor u de kans om u te laten informeren over de Regio Deal, het netwerk te verbreden, kennis te delen en Gina, Fije en de andere bestuurders de steunen in hun missie om er een prachtige deal voor u uit te slepen. Gaat u mee? Aanmelden kan via deze link.