Kortere lijntjes door werkbezoek aan Zweedse Foodvalley

Als delegatielid van de Regio Foodvalley heeft Aartjan Vos, bestuurslid LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, in juni een werkbezoek gebracht aan de Zweedse regio Östergötland.

Kennisuitwisseling, het versterken van de internationale samenwerking tussen agrifoodregio’s en het aanhalen van onderlinge banden binnen Regio Foodvalley zijn de ‘winstpunten’.

‘Wat ik bijzonder vond, is dat Zweden zichzelf als uitdaging stelt minder afhankelijk te worden van voedselimport’, blikt Vos terug op het werkbezoek. ‘De prijzen en de kwaliteit van het voedsel zijn daar laag door de grote import stellen de Zweden. Vijftig procent van hun voedsel wordt geïmporteerd. In Nederland exporteren we veel en vinden we dat we hoge kwaliteit leveren, maar daarvoor niet altijd een hoge prijs ontvangen.’

Elkaar steunen
De Regio Foodvalley heeft internationale banden met diverse Europese agrifoodregio’s, onder andere in Denemarken, Finland, Frankrijk, Spanje en dus Zweden. Door in Brussel samen op te trekken, wordt het bijvoorbeeld makkelijker om Europese subsidies voor projecten te krijgen. Ook steunen regio’s elkaar. Zo heeft regio Östergötland vorig jaar met een brief aan de Nederlandse ministers de plannen van Regio Foodvalley voor de Regio Deal extra gewicht gegeven. Door de samenwerking is er ook contact tussen de universiteiten in het Zweedse Linköping en Wageningen.

Vijf jaar geleden bezocht een eerste Zweedse delegatie de Regio Foodvalley. ‘De regio Östergötland heeft veel overeenkomsten met onze Regio Foodvalley, zoals op het gebied van innovatie, voeding en gezondheid, agro en ict’, zegt Vos, die een biologische pluimveehouderij heeft.

Andere insteek
‘Wat mij opvalt is dat de regio in Zweden vooral bekend staat als regio met veel intensieve veehouderij, maar de afstanden en concentraties van dieren is veel groter en minder intensief dan in ons land. Toch hebben ze grofweg dezelfde thema's en uitdagingen als wij hebben, al kennen die wel een andere insteek. Fijnstof in de pluimveehouderij is daar bijvoorbeeld ook een issue. Niet vanwege de (directe) omgeving rond de stallen, maar wel voor de pluimveehouder en het stalklimaat. Verduurzaming van teeltmethodes speelt daar ook. Het groeiseizoen is daar veel korter en de teelt is daarop aangepast.’

In perspectief
Daarnaast is er daar een tekort aan goed en gekwalificeerd personeel in alle agrarische branches, net als hier. ‘Ik vond Zweden een mooi land en de regio Östergötland is vergeleken met onze Regio Foodvalley erg ruim’, aldus Vos. ‘Het helpt mij om de uitdagingen die we als agrariërs in Nederland hebben in perspectief te zetten. We zitten hier een drukke regio en hebben daardoor meer met onze directe omgeving te maken dan veehouders in Zweden. De Regiodeal die nu voor ligt in de Foodvalley biedt volgens mij echt kansen voor ons als veehouders om stappen te zetten richting een duurzame veehouderij. Het is essentieel om zelf regie te houden, voordat de keus voor ons gemaakt gaat worden door knellende en onpraktische regelgeving in te voeren.’

De delegatie die naar Zweden afreisde bestond onder meer uit vertegenwoordigers van het ziekenhuis Gelderse Vallei, het Poultry Expertise Center, Christelijke Hogeschool Ede, de WUR, (agrarisch) bedrijfsleven en gemeenten. Onder de noemer ‘triple-helix’ zoeken ondernemers, overheid en onderwijs elkaar (extra) op binnen Regio Foodvalley.

Kortere lijntjes
Voor Vos had de kennismaking met diverse partners uit Regio Foodvalley een grote meerwaarde. ‘Het goed om deze reis te maken samen met mensen die nauw betrokken zijn bij de Regio Foodvalley’, stelt hij. ‘Lijntjes worden korter en je weet meer van de achtergrond waarom bepaalde standpunten ingenomen worden. Je begrijpt elkaar dan beter en je komt in het vervolg sneller op het punt waar je wilt zijn.’

In Groei, het digitale magazine over de Regio Foodvalley vindt u meer informatie en achtergrondverhalen over de Regio Foodvalley