Gelderse Vallei Corry

Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Corry Kok

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doe je? 
‘Ik ben Corry Kok – Van Hierden en ik heb samen met mijn man en 4 kinderen een bedrijf in Nijkerk. Wij hebben een melkveebedrijf en daarnaast vleesvarkens. De verzorging van de varkens is mijn voornaamste taak, mijn man verzorgt de koeien. Daarnaast houd ik mij bezig met de administratie.  Sinds 2017 ben ik secretaris van LTO Noord afdeling Gelderse Vallei. Ik vind het leuk om achter de schermen zaken te organiseren. Het is veel werk, we zijn een afdeling met maar liefst 11 gemeenten.’

Wat typeert volgens jou de afdeling?
‘Als ik de afdeling zou moeten omschrijven, dan komt het woord ‘dynamisch’ in mij op. Er gebeurt ontzettend veel, er is veel beweging. Daarnaast zijn de bestuursleden heel gemotiveerd, iedereen heeft zijn of haar eigen portefeuilles. Ik kan wel een paar portefeuilles uitlichten, maar dan doe ik mensen tekort. Het bestuur bestaat uit jongere en oudere mensen, waarvan 30% vrouw. Deze combinatie werkt goed, we werken gestructureerd. Dat is belangrijk met zo’n grote groep. ‘Alle portefeuilles hebben een hoofdverantwoordelijke. Deze kartrekkers vragen om hulp indien er meer handjes nodig zijn. Medebestuurders helpen mee, maar we vragen ook wel eens om hulp buiten het bestuur zoals aan leden. Er zit nog zoveel potentie bij leden, we willen hen vaker betrekken bij bepaalde onderwerpen. Leden hebben kennis van en interesse in bepaalde onderwerpen en we willen hen vaker inschakelen om mee te denken. Dit geldt ook voor oud-bestuurders, hier zit ook veel kennis.’

Wat doe jij voor de leden?
‘Ik zorg ervoor dat het hele bestuur en ook de leden worden voorzien van informatie. Het grootste deel van mijn werk gebeurt achter de schermen, zoals notuleren en ervoor zorgen dat informatie op de juiste plek komt. Trots ben ik op de nieuwsbrief, de lay-out ziet er mooi uit en het is een leuke uitdaging om voor alle leden een interessante nieuwsbrief samen te stellen.  ‘Daarnaast verzorg ik deels de communicatie vanuit de afdeling van de Regiodeal Foodvalley.  Ledenbijeenkomsten bezoek ik ook, omdat ik ze als lid interessant vind. Maar mensen kunnen je in je rol als bestuurder natuurlijk wel aanspreken.’

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling? 
‘Jezelf als afdeling blijven laten zien en horen is een belangrijk punt. Het zit mij weleens dwars dat, vooral niet-leden, zeggen: jij bent het hiermee eens, want je bent van LTO. Dan zeg ik: ho even, ik ben bestuurslid van LTO maar ik ben het niet altijd overal mee eens. Maar als ik niets doe, dan gebeurt er niets. Als je een mening hebt ergens over, dan moet je ook zorgen dat je op het schip komt en niet aan de wal blijft roepen. Mensen weten vaak niet wat er allemaal speelt en gebeurt. Blijft niet achterover leunen maar reageer. Wees positief, ondanks alle negativiteit. Je moet blijven praten met mensen die anders denken.’

Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?
‘Tegen potentiële leden zou ik graag willen zeggen: als je het niets vindt, zorg er dan voor dat je erbij zit, zodat je enige invloed hebt. Leden: zorg dat je de nieuwsvoorzieningen blijft lezen. Trek vooral aan de bel, als er dingen zijn waarvan je vindt dat het beter kan.’