EVENEMENT BOER AAN HET ROER UITGESTELD

Geachte leden,

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het stikstofdossier en de enorme onzekerheden voor alle agrarische bedrijven, zien wij op dit moment geen perspectief om de startbijeenkomst, regiodeal FoodValley “Boer aan het roer”, gepland op 5 november 2019 door te laten gaan.

Deze startbijeenkomst zal op een later tijdstip plaatsvinden, we zullen u daar tijdig over berichten.

Dank voor uw begrip!


Namens LTO Gelderse Vallei,
Fije Visscher