Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Jaap Kok

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doet je?

‘Ik ben Jaap Kok, kalverhouder in Lunteren. We hebben 1300 kalveren en zijn sinds 7 jaar gevestigd in Lunteren. Binnen het bestuur heb ik de portefeuilles: ledenwerving/ledenbinding, kalverhouderij, Zorg om Boer en Tuinder en zit ik in de organisatie van de fietstochten.
Daarnaast neem ik namens de kalverhouderij deel aan de klankbordgroep. De groep komt af en toe bij elkaar en we bespreken wat er speelt/leeft, dit voorafgaand aan de vakgroepvergaderingen.

Ledenwerving vergt de meeste tijd en aandacht. Samen met relatiebeheerder Marloes Blik ben ik regelmatig op pad. Op de bonnefooi bij potentiële leden, met een aanbieding van een proefabonnement Nieuwe Oogst op zak. Ik vind het leuk werk. Ik ben geen man die spreekt voor grote zalen, ik zit liever aan de keukentafel met een potentieel lid.’

Wat typeert volgens jou de afdeling?

‘Afdeling Gelderse Vallei is een erg actieve afdeling. We proberen op allerlei gebieden een voet tussen de deur te krijgen om zo goed mogelijk de regionale belangen te behartigen. Leden geven aan dat zij ook lid zijn vanwege de zaken die in het afdelingsgebied spelen. De inzet in de regio levert nieuwe leden op.

We zijn uniek in het feit dat het aantal leden van onze afdeling groeit. Ik ben daar trots op en vind het mooi dat ik mag bijdragen aan dit proces.

In het bestuur is de sfeer goed. We zitten in een bestuursapp en iedereen geeft aan waar hij/zij mee bezig is. Met 18 bestuursleden is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn. We hopen dat er bestuursleden bij komen, aangezien er bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Als bestuurslid is het vooral belangrijk je te verdiepen in regionale thema’s.’

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

‘De uitdagingen in de afdeling zijn de uitdagingen die ook landelijk spelen: stikstof, fosfaat, ammoniak, emissiebeperkende maatregelen, etc. Hiervoor moeten betaalbare technieken worden uitgevonden. We hebben hiervoor diverse pilots lopen.’

Wat vind je mooi aan bestuurslid zijn voor de afdeling?

‘De contacten met (potentiële) leden en medebestuurders vind ik het mooiste onderdeel aan bestuurslid zijn. Ik ben geen man om stil te zitten, ik moet mensen spreken. Ik zit in de organisatie van de Boerenthemacafés. We gaan tijdens deze cafés, op locatie in gesprek met leden en andere geïnteresseerden over actuele thema’s. Ook hebben we diverse sprekers. Potentiële leden kunnen zo ook kennismaken met de afdeling.’

Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

‘Blijf ons steunen in roerige tijden, laten we vooral georganiseerd en één blijven. We moeten ons niet uit elkaar laten drijven door partijen als milieuorganisaties, de politiek en de pers. Tegen potentiele leden wil ik zeggen: sluit je bij ons aan, kom er bij!’