Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Evert Jochemsen

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doet je?

Ik ben Evert Jochemsen, getrouwd en we hebben drie kinderen waarvan één opvolger. In Bennekom hebben we een melkveebedrijf en varkensfokbedrijf.

Binnen het bestuur van afdeling Gelderse Vallei beheer ik de portefeuille varkenshouderij. De oprichting van de POV samen met de varkensbond heb ik ervaren als een drukke periode met veel overleggen. Maar het is gelukt: we zijn een grote club geworden. Ik bent trots op wat er nu staat voor de varkenssector. Het contact met de POV is goed, we organiseren gezamenlijk bijeenkomsten voor varkenshouders.

Daarnaast houd ik mij bezig met natuurgebied Binnenveld. Dit gebied is al 300 hectare groot. We hebben kunnen voorkomen dat er nog eens 200 tot 300 hectare aan overgangszone zou worden ingericht.

Wat typeert volgens jou de afdeling?

Een aantal jaren geleden zijn een aantal afdelingen samengegaan tot afdeling Gelderse Vallei. We zijn een actieve afdeling en proberen iedereen te betrekken. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld de agrimeetingen. Dit evenement vindt één keer per twee jaar plaats waarbij we agripartners, zoals banken en accountants, maar ook potentiële leden uitnodigen. We bereiken veel mensen door te vertellen wat wij doen en organiseren. Dit is belangrijk omdat veel mensen niet weten wat er gebeurt. En het werkt: de agrimeetingen leveren vaak nieuwe leden en leads op.

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

De uitdaging is om in een tijd waarin veel boeren stoppen, binnen LTO een actieve groep te behouden. En om met deze groep ledenavonden te blijven organiseren. We organiseren bijvoorbeeld in december een avond voor varkenshouders. Bij zo’n avond speel je in op ontwikkelingen binnen de betreffende sector. Om te voorkomen dat een afdeling in een situatie komt waarbij het volume van leden en bestuursleden te veel afneemt, kan fuseren met andere afdelingen een uitkomst zijn. Je bestrijkt dan een groter gebied met een stevige achterban waarvoor je je kunt inzetten.

In het afdelingsgebied van Gelderse Vallei gebeurt veel en iedereen heeft als bestuurslid zijn of haar specialiteit. Wij huren ook kennis in, bijvoorbeeld een adviseur ruimtelijke ordening . Hij gaat mee naar alle gemeentelijke overleggen.

Wat vind je mooi aan bestuurslid zijn voor de afdeling?

We proberen om samen met bestuurders het verschil te maken door voor leden de goede dingen te doen. Daar haal ik veel voldoening uit. Maar soms loop je tegen een muur op en lukt het niet. Laten we gezamenlijk blijven optrekken en schouder aan schouder staan, want dan sta je sterker. Anders word je uitgespeeld door andere partijen.

Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Het wordt steeds belangrijker om de verbinding op te zoeken. Dan moet je lid zijn van een organisatie: het gaat een boer niet in zijn eentje lukken. We zijn als LTO diep geworteld en zichtbaar bij gemeentes en provincies en hebben daar een stem. Dus word lid van LTO!